Tanulmány: itt

Szerzők

Andrej Novicsihin, M. Lezsák Gabriella, Gáll Erwin

Cím

Az Anapa melletti Andrejevszkaja scsel 10. századi leleteinek Kárpát-medencei párhuzamai

Hivatkozás

Ephemeris Hungarologica, 2021. (1.) 1. 147–168.

Absztrakt

A Kaukázus északi térségében egyre több olyan lelet kerül elő, amely technológiában, díszítésmódban és funkcióban a 10. századi, honfoglaláskori Kárpát-medence emlékanyagával mutat szoros kapcsolatokat. Az egyik ilyen leletcsoport az Anapa (Oroszország, Krasznodari határterület) melletti Andrejevszkaja scsel kora középkori temetőjéből származik. A leletek között szablyák, övdíszek, veretes és lemezes tarsolyok, palmettamintás, lemezes hajfonatkorong, valamint edények fordulnak elő. Jelen cikkben ezeket a tárgyakat elemezzük, azzal a céllal, hogy ismételten felhívjuk a figyelmet a korai magyarság története szempontjából fontos Észak-Kaukázus térségére. E szempontból jelzésértékűek azok a további szórványleletek is, amelyek az elmúlt években szintén Anapa környékén (pl. Buzsor, Gaikodzor, Leninszkij Puty, Skolnij stb.) kerültek elő, és ugyancsak a Kárpát-medencei, honfoglalás kori leletanyaggal állíthatók párhuzamba. A kutatás e kezdeti szakaszában nehéz egyértelmű választ adni arra, hogy ezek az észak-kaukázusi leletek kereskedelmi, katonai/politikai vagy kommunikációs, esetleg rokonsági hálózatok eredményének tekinthetők. Előrelépést csakis a további régészeti kutatások és az azzal párhuzamos interdiszciplináris vizsgálatok hozhatnak.

Kulcsszavak