Az angol titkosszolgálat befolyásolhatta a trianoni béketárgyalás eredményét

Jeney János térképész kutatónk a Ps TV "Ferkó Dániel kérdez” című műsorában. 103 évvel ezelőtt e napon mondta el a magyar békedelegáció vezetője, Apponyi Albert híres védőbeszédét a francia Külügyminisztériumban.

Az etnikai-nemzeti érvekre hivatkozó gróf expozájában hangsúlyozta, hogy a békeszerződés-tervezet megvalósulása esetén nem teljesülhetne a Wilson amerikai elnök által meghirdetett, és az antant által hangoztatott nemzetiségi önrendelkezés elve.

Jeney János kutatónk a gyászos trianoni békediktátum előzményeivel kapcsolatban elmondta: látva Magyarország a háborút lezáró béketárgyalásokon gyenge pozícióját gróf Teleki Pál, az etnikai hovatartozást és népsűrűséget is ábrázoló „vörös térkép” készítője informális kapcsolatait igyekezett felhasználni az ország érdekében. 

A győztes hatalmak földrajztudósait, köztük az amerikai Lawrence Martint régi ismeretségük nyomán ellátta a magyar delegáció készülőben lévő anyagaival, aki pártatlan tudós munkájaként jellemezte azokat, sőt kijelentette, hogy az összes állam kormánya közül a Teleki Pál által szolgáltatott térkép volt a legprecízebb és legobjektívebb.

Kutatónk felvetette: a B. C. Wallis brit szakember által készített és később etalonnak elfogadott térkép a magyar adatok korrigálásával, a statisztikák meghamisításával készült, sőt, alapos okunk van azt feltételezni, hogy személyén keresztül az angol titkosszolgálat is befolyásolhatta a béketárgyalások eredményét.