A magyar történelem dicsőséges, felemelő korszakai kollektív nemzeti identitásunk részei, ezért vissza kell szerezzük, meg kell éljük azokat

 

Neparáczki Endre a Hunyadiak életéről és származásáról a Kossuth Rádió „Rádiószínház-Kulissza” című műsorában. Bán Mór a „Hunyadi - A Félhold tündöklése” című, az 1444-es várnai csata eseményeit középpontba állító regényéből készült hangjáték apropóján kérdezte Archeogenetikai Kutatóközpontunk igazgatóját és Bán János írót Völgyi Tóth Zsuzsa műsorvezető. 

Neparáczki Endre elmondta: a leszármazottak, Corvin János és Kristóf a horvátországi Lepoglava pálos kolostorában őrzött maradványainak vizsgálata révén sikerült leírni a Hunyadi családra jellemző örökítőanyagot, ezáltal pedig lehetővé válik azon maradványok értékelése is, amelyek közvetlen rokonságban állhatnak a Hunyadi dinasztiával. Így hitelesíthetjük és igazolhatjuk a Magyarságkutató Intézetbe a gyulafehérvári székesegyházból bekerült állítólagos Hunyadi János csontot, vagy a nagy törökverőnek a mátraverebélyi Vereb családtól való leszármazását is.

Neparáczki Endre és Bán János  egyetértettek abban, hogy büszkék lehetünk történelmünk egyik legdicsőbb korszakára, mellyel kapcsolatos kérdések a művészvilág mellett a tudományos életet is rég foglalkoztatják: míg irodalomunk küldetése nemzeti identitásunk erősítése, addig az archeogenetika segítségével a Hunyadiak és Corvinok származásának évszázados rejtélyére kaphatunk választ.