A kommunizmus a lelkeket akarta megkaparintani - A vidék tudatos elsorvasztása a szocializmus időszakában Borvendég Zsuzsannával

A Magyar Katolikus Rádió „Kerengő” című műsorában A vidék tudatos elsorvasztása a szocializmus időszakában témában beszélgetett Sályi András szerkesztő és Borvendég Zsuzsanna, Intézetünk tudományos munkatársa.

Miért számolta fel a kommunizmus a vidéket? 

A Rákosi- és Kádár-rendszerek a hagyományaihoz, hitéhez és hazájához hű paraszti társadalom megtörésével az igába nem hajtható, szakrális tudással bíró, autonóm közösségeket kívánták felszámolni – mondta el kutatónk.

A kommunista diktatúra egyik legnagyobb ellensége lett tehát a tulajdonnal rendelkező, Istenhitét megélő, a teremtett világgal évszázados szerves kapcsolatban álló, avval együtt élő parasztság, amelyet előbb a sztálinista Rákosi-rezsim kuláküldözés formájában, majd a Kádár-rendszer fizikai és pszichés terrort is alkalmazva, a téeszesítés és nagyüzemi gépesített mezőgazdaság létrehozásával tört meg végképp. 

Az elavult szovjet agrármódszereket meghonosítani szándékozó, a magabíró parasztságot legfőbb ellenségnek kikiáltó, majd a parasztságot termelőszövetkezetekbe kényszerítő rendszer végül a háztáji korlátozott autonómiája révén érte el, hogy az emberek önkizsákmányolták magukat- összegezte a magyar vidéket ellehetetlenítő ördögi folyamatot Borvendég Zsuzsanna.