A vasfüggönyön túli hálózat kiépüléséről és működéséről nyilatkozott Borvendég Zsuzsanna kutatónk a vasárnap.hu-nak.


Közelebb kerültünk Mátyás király származásának tisztázásához, magának az uralkodó személyének újrafelfedezése lehet a kutatás egyik legnagyobb hozadéka – hangsúlyozta a Mandinernek Neparáczki Endre. Archeogenetikai Kutatóközpontunk igazgatójával készített interjút a Magyar Nemzet is átvette.


Nemcsak verseket írt, de komoly műfordítói tevékenységgel is dicsekedhet Petőfi Sándor egykori hitvese – derül ki Raffay Andrea "Megérdemelve vagy ártatlanul: Szendrey Júlia összes költeménye elemző tanulmányokkal" című könyvéből. Kutatónkkal az Erdély.ma készített interjút.


"Egy kifosztott, méltóságában meggyalázott nemzet traumáit generációkon keresztül hordjuk magunkban. Egy traumát úgy tudunk feldolgozni, ha elmesélhetővé tesszük. Ezért kell újra és újra elbeszélnünk a rettenetet, és nem csak február 25-én." Borvendég Zsuzsanna


A kommunizmus áldozataira emlékezünk február 25-én, annak a napnak az évfordulóján, amelyen Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt (FKgP) főtitkárát elhurcolták a szovjetek 1947-ben.


"Milyen Európában is élünk? Brüsszel a székelyektől a bretonokig fütyül az őshonos európai kisebbségekre, a kisebbségek nyelvi-kulturális jogaira." Pomozi Péternek, Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontunk igazgatójának legújabb publicisztikája a Magyar Nemzet felületén olvasható:


"A korabeli magyar társadalmat, a hadsereget a revízió, az antibolsevizmus határozta meg." Babucs Zoltán kutatónknak jelent meg véleménycikke a Magyar Nemzetben.


Intézetünkről, az itt végzett munkájáról nyilatkozott a hargitanépe.ro-nak Sashalmi-Fekete Tamás kutatónk.


"A film kapcsán a Magyarságkutató Intézet transzparensen felvállalta, hogy mítoszt épít egy rekonstruálhatatlan esemény köré. Joga van hozzá? Teljes mértékben. Joguk van azt a történelemszemléletet képviselni a filmben, ami szerintük helyes és kívánatos? Teljes mértékben." A pozsonyi csata című film bemutatásának apropóján Bolyki György, a muveszember.blog.hu oldalon olvasható írását közöljük.


"Kiemelt csoportot alkotnak Szendrey költészetén belül hazafias versei, melyekben az utókor elé nemzeti hőseinket példaként állítva a dicső magyar történelmi múltat énekli meg, eleveníti fel..." Az Erdély.ma interjút közölt Szendrey Júliáról szóló könyvéről Raffay Andrea kutatónkkal.