Székelyudvarhely kincsei

Kása Csaba munkatársunk 2019. októberében kutatóúton járt Székelyföldön.

Haáz Rezső Múzeum – Székelyudvarhely

A Haáz Rezső Múzeum az egykori Udvarhelyszék néprajzi, helytörténeti, képzőművészeti és természetrajzi gyűjteményének otthona.

76.000 kötetes Tudományos Könyvtára a kutatások számára biztosít forrásanyagot. Az egykori református kollégium könyvtárának jogutódjaként számon tartott állomány az évek során magánszemélyek hagyatékával bővült. Online katalógusa a múzeum honlapján keresztül elérhető. Az intézmény 2006-tól kapcsolódott be az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási programjába. Anyagából közel 400 kötet került be a Magyar Elektronikus Könyvtárba, illetve az Elektronikus Periodika Adatbázisba.

A Haáz Rezső Múzeum munkaközössége a rendszerváltást követően indította útnak Múzeumi füzetek sorozatát, melyben 39 kiadvány látott napvilágot; a kisebb formátumú Székely tájak, emlékekben 6 rövidebb munka. Ezenkívül az elmúlt években 21 változatos tartalmú katalógus és alkalmi kiadvány jelent meg. A múzeum adja ki 2001-től az ISIS. Erdélyi Magyar Restaurátor Füzeteket, amely a 19. számnál tart. A 2014-ben LUSTRA címmel alapított tudománynépszerűsítő folyóirat féléves rendszerességgel jelenik meg, elsősorban helyi és regionális tartalommal.

A székelyudvarhelyi múzeum kiadói tevékenységének mindeddig legjelentősebb kihívása a Székelyföld története című háromkötetes monográfia volt. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjával és az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel 2016-ban közös kiadásban megjelent mű gazdag illusztrációs anyaggal ellátott köteteinek megírásán összesen 22 magyarországi és romániai szerző dolgozott. Céljuk az volt, hogy a jelenlegi ismereteket összefoglalva, korszakonként haladva bemutassák a mai Székelyföld politika-, társadalom-, gazdaság-, művészet- és kultúrtörténetét. Az első kötet a földrajzi viszonyok és a változó közigazgatás kereteinek ismertetése után a kora újkorig, az 1562. évi székely felkelésig követi nyomon a Székelyföld és lakói történetét. A második kötet az osztrák–magyar kiegyezésig tartó három évszázadot tekinti át. A harmadik kötet pedig 1990-ig tárgyalja a térség történetét.

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum felújított épülete. Fotó: Haáz Rezső Múzeum

Igazgató: dr. Miklós Zoltán-István.

Honlap: http://www.hrmuzeum.ro/

Kováts fényképészet

Székelyudvarhelyen az első fényképészműhelyt Ferenczy Lukács alapította 1876-ban, melyet az 1900-as évek elején vásárolt meg tőle id. Kováts István. Jelenleg a negyedik generáció üzemelteti a műhelyt. Az elmúlt évtizedek alatt archívumukban 80 ezer negatív gyűlt össze, melyből 60 ezer körüli az üveg, a többi celloluid. Jelenleg az 1927-es évnél tart a digitalizálás. Az eredmény egy része honlapjukon megtekinthető.

A Kováts fényképészet napfényműterme egy múlt század eleji fotón Forrás: kovatsfenykepeszet.ro

Tulajdonos: Kováts Árpád és Szidónia.

Honlap: https://kovatsfenykepeszet.ro/

Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár

A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár 1951-ben alakult, állománya 130 ezer kötetből áll. Érdekessége egy nyomdatörténeti kiállítás. A vármegye első nyomdáját egy háromszéki származású fiatalember, Becsek Dániel alapította 1868-ban, aki felismerte, hogy a fejlődésnek indult vármegyeközpont, a magas színvonalú iskolák, a polgáriasodás, a közigazgatás átalakulása lehetővé teszi egy könyvnyomda fenntartását. Számos fejlesztés, átalakítás, tulajdonos váltás, majd államosítás után az 1990-es években, az egykori gépeket is használva, még mindig működött a nyomda. Ebben az évben a még meglévő nyomdagépet, valamint a hozzá tartozó betűkészleteket sikerült megvásárolni, és a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban mint állandó kiállítási darabokat közkincsé tenni. A kiállítást helyi sajtótörténeti bemutató is fűszerezi, lehetőséget adva az érdeklődők számára, hogy betekintést nyerjenek a város I. világháborút megelőző életébe.

Becsek Dániel egykori nyomdagépe a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban. Fotó: Kása Csaba

Igazgató: Szőcs Endre.

Honlap: http://biblioudv.ro/hu/fooldal/

Udvarhelyszék Kulturális Egyesület

Az 2003-tól működő egyesület Udvarhelyszék kulturális, közművelődési, ifjúsági, valamint turisztikai tevékenységét fogja össze. 2004-től minden évben Udvarhelyszék Kultúrájáért díjat adományoz az Udvarhelyszéken élő vagy Udvarhelyszékkel szoros kapcsolatban álló, a közművelődés területén kimagasló eredményt elért alkotó részére. Részt vesz a térség jelentős ünnepeinek szervezésében: Székelyföld Napok, Székelyudvarhely Tavasza, Városnapok, Szent István Napok, illetve a Magyar Kultúra, a Magyar Tudomány és a Magyar Népmese Napja programjainak létrejöttében.

Jelentős a kiadói tevékenységük, több mint 70 könyvet jelentettek meg, többségében történelmi és néprajzi témákban. Ezek közül fontos megemlíteni az Areopolisz történelmi és társadalomtudományi évkönyvet, mely elsősorban székelyudvarhelyi témájú tanulmányokat közöl, de találhatók benne érdekességek egész Székelyföldről. Ugyanilyen kiemelkedő esemény volt az egyesület életében a 2012-ben, a Magyar Tudomány Napján megrendezett Bartha Miklós és kora, Regionális fejlesztések című konferencia megrendezése, és egy év múlva az előadások kötetbe szerkesztett kiadása.

Vezető: Szőcs Endre titkár.

Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Székelykeresztúri Molnár István Múzeum

Az unitárius főgimnázium régészeti-történelmi, művészettörténeti és természetrajzi szertárának gyűjteményére alapozva nyílt meg a székelykeresztúri tájmúzeum 1946-ban. A helyi gyűjtések után a névadó, Molnár István irányította az immár városi múzeumban a szervező, tudományos, oktató-nevelő munkát. A szabadtéri részen megtekinthető egy 1853-ban épített kecseti székelyház, több kötött kapu a környék falvaiból, számos gazdasági épület. A Nyikó-mentéről: egy 1780-as építésű tarcsafalvi lakóház, csűr, disznóól és kovácsműhely Csehétfalváról, egy szőlőprés Székelyszenterzsébetről és egy rugonfalvi sütőház. A székelyföldi múzeumokban csak itt látható egy teljes, berendezett székely porta, amelynek kapuja 1788-ban készült Tordátfalván. Egyedülálló a népi ipari szerkezetek gyűjteménye: magtörők, olajütők, kézi- és vízimalmok, posztóványolók és a vízifűrész. A múzeumban több állandó kiállítás látható, legújabb az agrártörténeti pincekiállítás. A Gyárfás-kúriában Petőfi emlékszoba látogatható.

Nyikó-menti ház a székelykeresztúri múzeum udvarában. Fotó: Kása Csaba

Igazgató: Sándor-Zsigmond Ibolya.

Közösségi oldal: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006223569934

 

Kása Csaba / ügyvivő-szakértő

Történeti Kutatóközpont

Magyarságkutató Intézet