Katonai hagyományőrző konferencián vett részt a Magyarságkutató Intézet

A szakmai találkozón Horváth-Lugossy Gábor főigazgató mutatta be intézetünket. Elmondta többek közt,  (...)

(...) hogy a Magyarságkutató Intézet betölti azt a hiteles történelemkutató, elit tudományos közösség és műhely szerepét, amit az 1945 óta felerősödött történelemi torzulás miatt a rendszerváltozás óta joggal várt a magyar társadalom. Hozzátéve: a Magyarságkutató Intézet végzi a több mint százötven éve megmerevedett tudományos dogmák prekoncepciók nélküli felülvizsgálatát, illetve nagy ütemben, folyamatos és kivételes eredményeket felmutatva megkezdte az elmúlt hét évtizedben háttérbe szorított vagy el sem indított nemzeti kutatásokat.

Horváth-Lugossy Gábor a Magyarságkutató Intézet főigazgatója intézetünket mutatta be

Főigazgatónk kiemelte: a kutatásokkal párhuzamosan az Intézet széles tömegeket ér el az online térben, és milliók nemzeti identitását formálja, történelmi tényeken alapuló magyar patrióta értékeket adva, illetve az Intézet képviseli Magyarországot számos nemzetközi, tudományos konferencián, együttműködésben vagy nemzetközi kutatásokon keresztül.

A Kárpát-medencéből ötven hagyományőrző csapat érkezett

Horváth-Lugossy Gábor büszke arra a teljesítményre, amit kollégái nyújtottak az elmúlt három évben. Több mint 40 együttműködési szerződés, több mint 30 országban előadás tartása, 26 tudományos konferencia szervezése – ami több mint 550 előadást jelent –, közöttük számos kiemelkedő nemzetközi rendezvény, 49 tudományos kötet kiadása, számos online sorozat indítása.

Horváth-Lugossy Gábor és Ádám Barnabás honvéd koronaőrség ezredes számos dologban értettek egyet és támogatják egymást

Főigazgatónk bemutatta Intézetünk főbb kutatási területeit, így a Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr által kezdett Árpád-ház archeogenetikai kutatást, különösen a székesfehérvári osszáriumkutatást, az uralkodó dinasztiák tagjainak azonosítását, a hiánypótló klasszika-filológiai kutatások fordításait, az abasári és a 60 év után újra folytatódó hun ásatásokat, a nyelvkutatásokat és így tovább.

Zsúfolásig megtelt a Visegrádi Királyi Palota terme hagyományőrzőkkel

Horváth-Lugossy Gábor előadása végén külön kiemelte, hogy minden eredményünket számba véve, áttekintve a legnagyobb öröm mégiscsak az, hogy a Magyarságkutató Intézet három év alatt mára Magyarország legnépszerűbb és legkedveltebb tudományos központjává vált. Munkánkat milliók követik, amiért nem lehet elég hálásnak lenni, és ez olyan erőt, lelki támogatást nyújt a kutató kollégák számára, ami semmi máshoz nem hasonlítható, mással nem pótolható. Köszönet ezért – zárta előadását Főigazgatónk.

Horváth-Lugossy Gábor a Magyarságkutató Intézet főigazgatója és Dr. Vitályos Eszter az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője

A Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány szervezésében megrendezésre kerülő magas színvonalú rendezvényen számos szakmai előadás hallgathattak meg a Kárpát-medencéből érkező 50 hagyományőrző csapat tagjai.

A rendezvényt és a résztvevőket Dr. Vitályos Eszter az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte, a házigazda Lucza Gyula a Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány alapítója és Zsolnai Gábor az alapítvány ügyvezetője voltak. A találkozó moderálását Horváth Szilárdnak köszönhettük.

Lucza Gyula, a Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány alapítója
Zsolnai Gábor a Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány ügyvezetője
Horváth Szilárd, a találkozó moderátora

Az előadások mellett kötetlen beszélgetésekkel, tevékenységeink összehangolásával is erősítettük a hagyományőrzést.

(A fotókat Dinnyés Gyulának és Sin Olivérnek köszönjük!)