Tanulmány: itt

Szerzők

Nagy-L. István

Cím

A háború képe a Hadi és más nevezetes történetek, valamint a Magyar Hírmondó hasábjain a 18. század végén

Hivatkozás

Ephemeris Hungarologica, 2021. (1.) 1. 129–146.

Absztrakt

A tanulmány a korai magyar sajtótörténet fontos szereplőjével, a Hadi és más nevezetes történetek, átnevezését követően Magyar Hírmondó című hírlapjával foglalkozik. A klasszikus hírlapként működő újságot a török háború alatt alapította két kiváló, Bécsben élő magyar értelmiségi, Görög Demeter és Kerekes Sámuel. Mögöttük azonban ott állt a bécsi magyar kör több kiemelkedő felvilágosult reformer patrióta egyénisége, Széchényi Ferenc, Festetics György és Teleki Sámuel anyagi támogatása is.

Az újság a magyar nemesi reformer csoport szócsöveként működött, témái között a kiemelt fontosságú katonai ügyeken túl politikai, gazdasági és irodalmi kérdések is megtalálhatók.

A tanulmány a hírlap katonai híradásait veszi szemügyre és ezen keresztül a magyar „nemzeti ébredés” időszakának egyik fontos kérdését, a magyar vitézség szerepét mutatja be. A híradásokban fontos szerepet játszanak a levelek, amelyeket a harctérről írtak a szerkesztőségbe.

A francia háború menetében bekövetkezett változások az újság tematikájában is szerkezeti átalakulást indítottak el. A harcok egyre közeledtek a magyar határhoz, így a háborús erőfeszítések mellett egyre inkább a honvédelem szerepe került előtérbe.

Az újság a magyar nemzet haladásának, jólétének szolgálatában állt és működött fennállása egész idején.

Kulcsszavak

francia háborúk, Magyarország, Habsburg Monarchia, sajtótörténet, nemzeti ébredés, honvédelem, felvilágosult patrióta reformerek