„N. S.” azaz „Non Solvens” felirattal jelzett recept

Mindig éltek közöttünk olyanok, akik önfeláldozó munkájukkal tették könnyebbé, elviselhetőbbé mások életét. Sokakra széles körben emlékezik az utókor, míg mások emlékezete szűkebb közösségekben él tovább, ám az ő nagyságuk is örök példaként szolgálhat. Ilyen volt Hibay Károly, a szegények egri orvosa is.


Alekszandr Alekszandrovics Jesszen orosz régész, a kaukázusi rézkor, bronzkor és kora vaskor kutatója, a kaukázusi korai fémművesség szakembere.

Preszkíta és kora szkíta kori emlékek

A Szent Korona ünnepe

Látványos rendezvények sora kísérte az Ezredéves Országos Kiállítást 1896-ban. Ezek közül kétségtelenül a legpompásabb esemény volt a Szent Korona június 8-án tartott ünnepe. Az időpontválasztást meghatározta Ferenc József 1867. évi koronázásának napja, amelynek ekkor volt a 29. évfordulója.


Tegnap

Az én hazám
csendes pentaton ének.
Ha szívemhez hajolsz,
eléneklem néked.

Horváth Sándor: Haza¹

Mozaik a kárpátaljai magyar irodalomból 6. rész

Nemzeti Újság 1920. június 4

A trianoni békediktátum a magyar nemzet történelmének egyik legnagyobb tragédiája. Az 1920. június 4-i aláírásáról valamennyi korabeli sajtóorgánum részletesen beszámolt, mint ahogy arról is, hogy a megcsonkított ország lakossága milyen módon tiltakozott az igazságtalan szerződés ellen. Ezúttal a Budapesti Hírlap, a Nemzeti Újság, a Népszava, valamint a Néptanítók Lapja hasábjain megjelenő híreket vizsgáljuk. 


A kéziratokkal foglalkozó Scriptorium-konferenciasorozat idei rendezvényére május 30-31-én Debrecenben került sor. Itt mutatta be kézirat-kutatásainak eredményét a Magyarságkutató Intézet Eszmetörténeti Kutatóközpontjának tudományos munkatársa. Dr. Majorossy Imre az egyik legkülönlegesebb, spanyol nyelvű kézirattal kapcsolatos munkájának eddigi fejleményét összegezte.

Magyar könyvtárban spanyol imakönyv

Orlai Petrich Soma: Nádasdy és Tinódi

Az 1562-ben e napon elhunyt Nádasdy Tamás modern életrajza még várat magára, de neve jól ismert az egyháztörténet kutatói előtt is. Élete évszázadok óta foglalkoztatja a történészeket, egy alapvető kérdésben pedig a XVIII. század óta vita zajlik: protestáns vagy katolikus volt-e a nádor?


„Értesítem, hogy a budapesti népbíróság NB. V. 864/1946 sz. […] és a Népbíróságok Országos Tanácsa által hozott ítéletekkel háborús és népellenes bűntett miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre jogerejűleg elítélt s a budapesti törvényszéki fogházból 1950. március 11-én ide beszállított dr. Hóman Bálint a mai napon meghalt.
Erről az államügyészséget – megyei bíróságot – tudomásulvétel végett értesítem.
Vác, 1951. évi június hó 2-án
Lehota
Intézetvezető”

II. Géza király

„Húsz [21] évig, három hónapig és tizenöt napig uralkodott tehát. Négy fiút nemzett; Árpádot, Gézát, Istvánt és Bélát. Elköltözött pedig az Úrhoz az Úr ezeregyszázhatvanegyedik [1162.] évében, május harmincegyedikén, egy szerdai [csütörtöki] napon. Teste Fehérvárott nyugszik.” 


A Magyarságkutató Intézet – archeogenetikai kutatásainak köszönhetően – azonosíthatja Árpád-házi Szent Margit királylány koponyaereklyéjét – hangzott el az intézmény május 30-i sajtótájékoztatóján.

Kovács Bence Gábor és Prof. Dr. Kásler Miklós