Dr. Simon Szabolcs

A Magyarságkutató Intézet IV. Magyar nyelvjárások napja - Nyelvjárásváltozatok és közösségi identitásformák konferenciáján Dr. Simon Szabolcs, a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának docense dél-szlovákiai magyarlakta városok példáján keresztül beszélt a nyelvjárások ismeretéről.


A Magyarságkutató Intézet IV. Magyar nyelvjárások napja - Nyelvjárásváltozatok és közösségi identitásformák konferenciáján Dr. Pál Helén, az intézet Nyelvtervezési Kutatóközpontjának tudományos munkatársa tartott előadást a nyelvjárásváltozatok és a közösségi identitás kapcsolatáról.

Dr. Pál Helén

Dr. Benő Attila

A Magyarságkutató Intézet IV. Magyar nyelvjárások napja - Nyelvjárásváltozatok és közösségi identitásformák konferenciáján Dr. Benő Attila nyelvész, költő, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szabó T. Attila Nyelvi Intézetének vezetője az Erdélyben használatos, köznyelvi funkciójú nyelvváltozat regionális sajátosságait, belső rétegzettségét mutatta be.


A Magyarságkutató Intézet munkatársa is előadott a Debreceni Egyetemen a napokban a megrendezett II. Medievisztikai Vándorkonferencián, ahol a magyar középkorász szakma neves és elismert képviselői előtt doktorandusz hallgatók mutathatták be legfrissebb kutatási eredményeiket.

Luxemburgi Zsigmond

Magyar Ókortudományi Konferencián

A Magyarságkutató Intézet Klasszika-filológiai Kutatóközpontja két kutatóval képviseltette magát a közelmúltban megrendezett Magyar Ókortudományi Konferencián, amely az idén az „Ókor – akkor, egykor és ma” elnevezést kapta.


Az előadás röviden ismerteti az Abasár–Bolt-tetőn 2020-2022 között végzett feltárások során előkerült régészeti leletanyag jellegét, lelettípusonkénti összetételét, valamint a leletanyag kapcsán eddig elvégzett tisztítási, konzerválási és restaurálási munkák aktuális állását.

Ringer István

Zay Orsolya

Régészeti kontextusban nagyon gyakran előforduló tárgycsoport az övveretek és csatok köre.


Abasáron az új ivóvízvezeték kiépítésekor 2014-ben a község egyik kora Árpád-kori templomát és a templom körüli temetőjét találtuk meg.

Tóth Zoltán

Novák Ádám

Az Abasár–Bolt-tetőn végzett 2020–2021 során végzett régészeti ásatás során feltárt pénzérmék és pénztöredékek száma 90 db.


Dr. Horváth Ciprián előadásában kronológiai sorrendben felrajzolta a feltárások és a sírok előkerülésének egyes állomásait, aminek eredményeképp a lelőhelyről az 1950-es évektől napjainkig legkevesebb 300–350 sír előkerüléséről maradt fenn több-kevesebb információ.

Dr. Horváth Ciprián