Ady Endre tevékenységével foglalkozó könyvek

A Magyarságkutató Intézet Tudományos Tanácsadó Testülete tagjának, Raffay Ernő történésznek a közelmúltban három könyve jelent meg román nyelven. 


Hedvig, vagy ahogyan a lengyelek nevezik, Jadwiga 1373/74 telén látta meg a napvilágot a budai királyi udvarban I. Anjou Nagy Lajos magyar–lengyel király és Kotromanics Erzsébet boszniai hercegnő legfiatalabb leányaként.  

Anjou Szent Hedvig

Muszlim források rendezvény

A Rubicon Intézet meghívására B. Szabó János, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának igazgatója részt vett a korai magyarokra vonatkozó muszlim forrásokról rendezett pódiumbeszélgetésen, amelyet 2024. január 19-én a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében tartottak.


Az Abasár „Bolt-tető” lelőhelyen részlegesen feltárt bencés monostor leletanyagának figyelemreméltó csoportját alkotják a középkori könyvveretek. A leletcsoport csak a terepi dokumentáció részletes feldolgozását követően értékelhető majd átfogóan, ám néhány példány önmagában is alkalmasnak tűnik egy rövid bemutatásra. 

Középkori könyvveretek

pixel

Fordul, fordít, forgat, forog, / Magyar nyelven könnyű dolog – így magasztalja Weöres Sándor Lingua bella c. betű-etűdében édes anyanyelvünk virtuozitását. Rímhányó Romhányink finom iróniájávál és cseppet sem mellesleg a magánhangzó-harmónia tökéletes kihasználásával a végsőkig csűri-csavarja Szamármeséje szerelmes történetét.


Az 1867-es kiegyezés hozta igazán felszínre, hogy a közvéleményt mennyire nem hagyta nyugodni az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc szomorú végkifejlete, mint ahogy az sem, hogy a szabadság költőjének, Petőfi Sándornak az 1849. július 31-én vívott segesvári ütközet után nyoma veszett. A sodró lendületű költőnagyság nemcsak életében, hanem halála után is időről időre felizzította az őt övező érdeklődést.

Petőfi

kokárda

A nemzeti ünnep

Az 1848. március 15-i forradalomról az önkényuralom idején csak rejtett magánkörökben lehetett megemlékezni. A megmozdulásokat 1867 után már nem tiltották, inkább megtűrték a nyilvános térben (temetőkben, emlékhelyeken, vendéglőkben) rendezett ünnepléseket, hiszen a kiegyezés az 1848-as törvényeken alapult. Viszont mindvégig nemzeti ünnepnek számított. Olyannyira, hogy még azután is megtartották, miután 1898-ban a törvényhozás a forradalom emléknapjául az 1848-as törvények napját, április 11-ét iktatta az állami ünnepek közé. 


A Magyarságkutató Intézet második alkalommal rendezett kerekasztal- beszélgetést a hunok világáról. A szakértők ezúttal a jelenkor számára fennmaradt ókori történeti források szerepét vizsgálták.

A hunok nyomában

Nemzeti történelmünk egyik legszebb, legdicsőbb napja, 1848. március 15-e alkalmából mondott köszöntőt Prof. Dr. Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója, tiszteletbeli elnöke. Beszédében olyan összefüggésekre hívta fel a figyelmet, amelyek a forradalom előzményeként ritkán kerülnek csak szóba. Ezek közül kiemelte II. József törvénytelen jogállását, germanizációs törekvéseit, amire markáns válaszként megindult a nyelvújítás, a magyar arisztokrácia és nemesség magyar népviseletet hordott, magyar népzenét hallgatott, magyarul beszélt.


Attila király Kr. u. 453-ban váratlanul bekövetkező halála fordulópont volt Európa történetében, a hun birodalom számára pedig katasztrofálisnak bizonyult. Nem meglepő, hogy éppoly mély nyomot hagyott mind Európa, mind a magyarság hagyományaiban, mint a király megelőző két évben vitt nagy hadjáratai. 

Attila halála