Ausführliche und neuerläuterte ungarische Sprachkunst

1763-ban jelent meg Adámi Mihály német ajkúaknak szánt magyar mint idegen nyelv grammatikájának második, bővített kiadása Ausführliche und neuerläuterte ungarische Sprachkunst… [Részletes és átdolgozott magyar nyelvmesterség…] címmel.


A magyar felvilágosodás egyik legjelentősebb költőjére emlékezve – sokoldalúságának megfelelően – méltathatnánk irodalmi és magyar nyelvi tevékenységét, képzettségét és tájékozottságát, politikai érdeklődését, fordítói munkásságát. Jelen megemlékezés azonban a poeta doctus tevékenysége egy kevésbé ismert színfoltjának bemutatásával tiszteleg a költő emléke előtt. 

Csokonai Vitéz Mihály

Dr. Pomozi Péter_Kassa

A napokban immár 55. alkalommal rendezte meg a Csemadok Kassai Városi Választmánya a Kazinczy Napokat a Thália Színház Márai Stúdiójának színpadán Beszélni nehéz? címmel.


Prof. Dr. Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója és tiszteletbeli elnöke megbeszélést folytatott Őexcellenciája Bekhzodbek Paygamov-val, Üzbegisztán budapesti nagykövetével. 

Prof. Dr. Kásler Miklós és Bekhzodbek Paygamov

Gyertya

Kapitánffy István sok éven át, egészen haláláig vezette az ELTE Görög Tanszékét, valamint tanított az Eötvös Collegiumban, s mindeközben a PPKE Középkortudományi Intézetének megszervezésében is részt vett, és annak vezetője is volt.


A foglalatukban kő- vagy üvegbetéttel ellátott, részben aprólékos ötvösmunkával, részben öntött technológiával készült gyűrűk után a következő csoport tagja már kivétel nélkül formába öntött módon készültek, vagyis mai fogalmaink szerint szinte tömegáruknak tekinthetők. 

1, 4: Kistokaj-Homokbánya, 2: Szob-Vendelin, 3: Majs-Udvari rétek

Pomozi Pétert a Vasárnap című lap

„A magyar nyelv napjának kettős üzenete van. Egyrészt emlékeztet arra, hogy nyelvünket ápolni és fejleszteni kell, másrészt, különösen a trianoni országcsonkítás és nemzetfeldarabolás után arra, hogy éppen közös anyanyelve köti össze a Kárpát-medence (és a világ) minden magyarját, bárhol is éljen” – vallja a Magyarágkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának igazgatója. Dr. Pomozi Pétert a Vasárnap című lap szólaltatta meg a magyar nyelv hagyományairól és ünnepéről. 


A Magyarságkutató Intézet tudományos feladatai közé tartozik a múltunkra, kultúránkra vonatkozó ismeretek bővítése, torzításmentes megjelenítése. Ezen túlmenően az intézet természetesen tudományos igénnyel figyeli és értékeli a jelenkor történéseit, összefüggéseket tár fel az egyes tudományos, kulturális területeken regisztrált tényezők között, hogy ezzel szükség szerint segítse a mind tisztább, reálisabb kép kialakítását. 

könyv - borítókép

Szernyi jányok

Nekem minden nap a magyar nyelv napja, még az is, amikor egész nap nem beszélek magyarul… hangosan. Mert magamban mindig csak magyarul. Talán tőlem még nem hamis ez a mondat. Bár erőst hatnak a nyelvhasználatomra az utóbbi időben innen-onnan, még mindig az én választásom, hogy mikor és meddig lesz magyar nyelv napja az én napom Kárpátalján.


„A diplomácia síkos talaja, a véres harcmező, a tudomány fárasztó útja mind járt terület Brodarics előtt. Oly korban élt, midőn a viszonyok nehézsége közt a gondviselésszerű alakok támadni szoktak. Öntehetsége vitte az emelkedés útján előre; hazaszeretete tűzte ki neki az irányt. […]  ’a szétrongyolt haza’ fönnmaradásának s egységének kérdése foglalkoztatta […] S mielőtt látná, mint foszlik szét mindaz, amiért annyit küzdött, megszakad munkássága, kialszik élete.” 1

II. Lajos holttestének megtalálása (Székely Bertalan, 1860) forrás: wikipedia commons