Horthy István Héja vadászgépében

A kormányzóhelyettes halálával a nemzet reménysége szállt sírba. Vajon véletlen baleset, emberi mulasztás, esetleg német szabotázs történhetett?


Amikor százhetvenöt évvel ezelőtt a rácok kirobbantották a délvidéki „kis-háborút”, a Ferenc-csatorna partján fekvő Szenttamás lakosságát 8000 rác és 3500 magyar alkotta. A Szerbiából érkezett szerviánusok által felhergelt véreik elüldözték az ottani magyarok zömét, akik ott maradtak, azokat felkoncolták vagy sáncásásra hurcolták, így építették ki 1848. június végére a Szenttamás körüli sáncokat.

Szenttamás második ostroma

Császár Ferenc

165 éve ezen a napon hunyt el kolgyári Császár Ferenc jogtudós, író és műfordító, a magyar mint idegen nyelv oktatástörténetének egyik fontos alakja, a Magyar Tudós Társaság levelező, majd tiszteleti tagja.


Kétségtelenül a belső-ázsiai fémművességi körbe tartozik az a hun üst, amelyhez hasonlóak megtalálhatók már a korábbi évszázadok leletanyagában, s amelyet restaurálva a Magyarságkutató Intézet nevében Prof. dr. Kásler Miklós nyilvános keretek között a mai napon adott vissza Őexcellenciája Sainnyambuu Baatarjavnak, Mongólia magyarországi nagykövetének.  

Sainnyambuu Baatarjav és Prof. dr. Kásler Miklós

In der Zeitung Magyar Nemzet erschien eine umfassende Rezension von Balázs Ágoston mit dem Titel "Nationalität und Nationalseele - Die Ungarn haben sich nach hundert Jahren Bücken aufgerichtet und wollen wieder leben", in der er den Schlüssel zum Überleben Ungarns in der Heilung der Nationalseele und der Wiederherstellung unseres Nationalbewusstseins sieht.


Die Zeitung Magyar Nemzet berichtete über die Verhandlungen zwischen dem Generaldirektor des Forschungsinstituts für Hungarologie, Dr. Gábor Horváth-Lugossy, und Attila Pintér, Generalkonsul in Istanbul, zur Vorbereitung des gemeinsamen Kulturjahres 2024 der beiden Länder.Miklós Makoldi, Direktor des Archäologischen Forschungszentrums unseres Instituts, wurde in der Zeitung Fóti Hírnök über die archäologischen Ausgrabungen in der Martinskirche interviewt.


Das Forschungsinstitut für Hungarologie und der Batthyány-Professorenkreis haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Das Institut für das Studium des Ungarischen (...)


Zoltán Babucs, Militärhistoriker am Forschungsinstitut für Hungarologie, war der Redner bei der Gedenkveranstaltung zum Gedenken an die kaiserlichen Repressalien von 1849 und die Märtyrer von Arad in Bratislava. Wir zitieren aus einer Zusammenfassung von Éva Dunajszky auf ma7.sk: