Varsányi János helyszíni

A Magyarságkutató Intézetben Múltunk feltárása. Abasártól Mongóliáig címmel időszaki kamarakiállítás nyílt. Értelemszerűen régészeti leletek képezik a megtekinthető anyag zömét, ám akad a kiállításnak egy rendhagyó fejezete, amelynél több okból kifolyólag tanulságos elidőzni.


Régészeti kamarakiállítás nyílt a Magyarságkutató Intézetben „Múltunk feltárása – Abasártól Mongóliáig” címmel, amelyen az intézet a 2019 és 2022 között, önállóan és társintézményekkel együttműködésben végzett régészeti feltárásainak – ebben a formában elsőként közzétett - eredményeit ismerhetik meg a látogatók. 

Múltunk feltárása cover