A XII. század derekán sűrűsödtek a királyváltások Magyarországon. Nemcsak amiatt, hogy az akkori Árpád-házi uralkodóink fiatalon haltak meg, hanem azért is, mert egyiküknek még két ellenkirály trónfoglalásán is úrrá kellett lennie. III. István királyt (1162–1172) érte ez a megpróbáltatás: két nagybátyja lépett fel vele szemben ellenkirályként. Közülük az idősebb volt II. László, akit 1162. július 15-én koronázott meg – rendhagyó módon – a kalocsai érsek. Jóllehet II. László (1162–1163) a Bizánci Birodalom támogatásával került az ország trónjára, bizánci hűbért nem vállalt. Féléves királyság adatott neki, így nem tudhatjuk meg, hogy milyen uralkodói képességek lakoztak benne.


A diplomatika művelőinek nem kell bemutatni Szentpétery Imrét és munkásságát, és a tágabb közönség is méltó megemlékezést találhat a tudósról és pályájáról. Olyan munkájára hívjuk most fel a figyelmet, amely az oklevéltant hivatásszerűen művelőknek és a múlt iránt csupán érdeklődőknek is alapvető fontosságú.

 Szentpétery Imre

Nádam

Nemrég ismét szóba kerültek azok a vállalások, amelyek Prof. Dr. Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója és Mongólia magyarországi nagykövete között hangzottak el korábban. Intézetünk meghívást kapott Őexcellenciája Sainnyambuu Baatarjavtól az ázsiai ország Budapesten is bemutatott nemzeti ünnepére. 


Az első népképviseleti országgyűlésen a horvát „pártütés” és a rác lázadás hírére, 1848. július 11-én a pesti Képviselőházban Kossuth Lajos pénzügyminiszter rendkívül nagy ívű szónoklatot tartott. A magyar retorika egyik gyöngyszeme volt ez, amelyben „nagyszerű határozatra”, Magyarhon védelmére hívta fel képviselőtársait: 200 ezer újoncot és a kiállításukhoz szükséges 42 millió forint megadását kérte. 

Kossuth Lajos a Képviselőház ülésén, 1848. július 11-éGörösy Antal festményének színes nyomata (Forrás: Babucs Zoltán gyűjteménye)

Kun László és gyilkosai a Képes Krónika ábrázolásában.

Fene gyerek volt az a Kun László, / Magyarország egykori királya! / Kun Lászlónak azért híták őt, mert /A kunokkal volt cimboraságba’


„Mint hulla a hulla! veszett a pogány, / Kő módra befolyván a hegy menedékét: / Ő álla halála vérmosta fokán, / Diadallal várta be végét.” 

Szondi György emlékezete

Szent László tiszteletétől volt hangos a császárváros

Miután 1526-ban I. Ferdinánd magyar király, a Magyar Királyság pedig a Habsburg Monarchia része lett, magyarok még nagyobb számban kerültek a bécsi egyetem hallgatói sorába.


Klima Gyula, a Magyarságkutató Intézet Eszmetörténeti Kutatóközpontjának igazgatója és a New York-i Fordham University filozófia professzora tiszteletére megjelent tanulmánykötetet mutattak be a napokban az ELTE Filozófia Intézet könyvtárában.

Klima Gyula - könyv

Kepes Kronika

A Magyarságkutató Intézet állásfoglalása - 2023.07.05.


1044 nyarán – történelmünk során először, de nem utoljára – két magyar király nézett szembe egymással a csatasíkon, bár ez a „szembenézés” nem volt szimmetrikus, mivel csak az egyik szereplő cselekedett önállóan, a másik egy őt támogató külső hatalom védőszárnyai alatt.

A Képes Krónika miniatúrája a ménfői csatáról