Dr. Pomozi Péter és

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke Dr. Pomozi Péternek, intézetünk Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontja igazgatójának „a magyar nyelv és kultúra megmaradása, illetve továbbadása érdekében végzett több évtizedes, magas színvonalú tudományos kutatói, oktatói és tankönyvírói munkája elismeréseként” a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta. A kitüntetést Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes augusztus 18-án a Hagyományok Házában adta át.


Amikor százhetvenöt évvel ezelőtt a rácok kirobbantották a délvidéki „kis-háborút”, a Ferenc-csatorna partján fekvő Szenttamás lakosságát 8000 rác és 3500 magyar alkotta. A Szerbiából érkezett szerviánusok által felhergelt véreik elüldözték az ottani magyarok zömét, akik ott maradtak, azokat felkoncolták vagy sáncásásra hurcolták, így építették ki 1848. június végére a Szenttamás körüli sáncokat.

Szenttamás második ostroma

Császár Ferenc

165 éve ezen a napon hunyt el kolgyári Császár Ferenc jogtudós, író és műfordító, a magyar mint idegen nyelv oktatástörténetének egyik fontos alakja, a Magyar Tudós Társaság levelező, majd tiszteleti tagja.


300 éve jelent meg Bél Mátyás országismereti munkájának Prodromus kötete. A Nürnbergben 1723-ban sajtó alá került kötet célja az volt, hogy a kor szokásainak megfelelően bemutassa az érdeklődő közönség számára Bél Mátyás akkor még csak tervezett nagy művét, a Magyarország vármegyéit ismertető Notitia Hungariae-t

Bél Mátyás

Szent István és Szent Imre sírhelye a Szűz Mária-bazilika romjai között

Szűz Mária mennybevitelének napja, augusztus 15-e a katolikus egyház legjelentősebb Mária-ünnepe. Az egyetemes (katolikus) kereszténység Mária-alakja Magyarországon sajátos magyar névvel és jelentésárnyalattal gazdagodott: a Nagyboldogasszony elnevezés ősvallási hagyatékot is tükröz, emellett az új vallás meghatározta kultúrkörben Szűz Mária szakrális politikai (fő)szerepet kapott, Magyarország égi védelmezője, patrónája lett. Az ő ünnepén halt meg az 1038. esztendőben az, akinek mindezt így rendelte: István király.


A Kárpát-medence területén számos olyan régészeti lelőhely és kulturális örökség található, amelyek kutatására, részletesebb megismerésére és védelmére régészeti parkokat hoztak létre. Ezek a szabadtéri múzeumok, a természeti környezetben kialakított és feltárt régészeti lelőhelyek (temetők és települések, lakóházak) tudományos feldolgozásán kívül modellek és kísérleti rekonstrukciók segítségével hiteles képet adhatnak a régebbi korokban élt népesség életmódjáról, mindennapos tevékenységéről és rituális szokásairól. 

A százhalombattai régészeti park felülnézetben

Szent Piroskához: II. Ioannes és Piroska/Eiréné Szűz Máriával és a gyermek Jézussal

Egy szent király leánya és egy nagy bizánci császár édesanyja volt, majd az ortodox kereszténység szentjévé vált. Két keresztnevén is ismerjük, mégis mintha a magyar történeti köztudatban nem élne oly elevenen emléke, ahogy megérdemelné. Árpád-házi Piroska, avagy Bizáncban kapott nevén Eiréné 1134. augusztus 13-án hunyt el.


A diplomáciában elengedhetetlen a személyes összeköttetés az egyeztetések kezdeményezéséhez, sikerességéhez. A dualizmus idején pedig különösen élénk volt a francia–magyar kapcsolat, amelynek egyik meghatározó alakja volt Türr István. A „rettenthetetlen magyarként” is emlegetett kalandos életű tábornok 1825. augusztus 11-én született Baján Thier Jakab vaskereskedő családjában. 

Türr István

Lehel kürtje

A 955. augusztus 10-én Augsburg városa alatt elszenvedett vereség utóélete példázza azt, hogy egyesek addig küzdenek a nemzeti múlt dicsőséghajhászásának szélsősége ellen, amíg át nem esnek a ló túloldalára, a nemzeti önmarcangolás szélsőségéhez. Ez a kudarc meglepően népszerű a köztudatban; mintha egy világraszóló győzelem lenne, annyit szokás hivatkozni rá.


Jelen kötetben olyan néprajzi írásokat olvashat az érdeklődő, amelyek a magyar népi kultúra legkülönfélébb területeit, illetve ezek 20–21. századi örökségét ölelik fel.

Múltidéző. Írások a magyar népi kultúráról és örökségéről.