Mátyás király külügyi levelei 1458–1479.

Nagy uralkodóinak írásait különös gonddal őrzi meg minden nemzet; okkal gondolhatnánk hát, hogy így tettünk mi is kevés számú európai ismertségű királyunk talán legjelentősebbike, Hunyadi Mátyás levelezésével. 


A szentgotthárdi csatát 1664. augusztus 1-jén vívták; a Raimondo Montecuccoli (császári hadvezér, 1609–1680) vezette keresztény csapatok összecsaptak a Köprülü Ahmed vezette oszmán hadsereggel Szentgotthárd vidékén. Az európai hadak nagy győzelmet arattak.

Szentgotthárdi csatát

Nagy sárga krónika a régi mongol kánok származásáról

A Nagy sárga krónika a régi mongol kánok származásáról a mongol krónikairodalom második, buddhista szemlélettel átitatott korszakának egyik gyöngyszeme.


A Magyar őstörténeti műhelybeszélgetés című konferenciát a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontja 2021. november 25–26-án tartotta. Az immár második alkalommal összehívott tanácskozás a Honalapítók, királyok, magyarok alcímet kapta. A tanulmánykötetben genetikusok, régészek, antropológusok, nyelvészek és történészek tizenegy tanulmányát olvashatják.

Magyar őstörténeti műhelybeszélgetés II.

Sainnyambuu Baatarjav és Prof. dr. Kásler Miklós

A főigazgató július 28-án adta át a nagykövetnek a felbecsülhetetlen értékű leletet.


1849 nyarán a császári-királyi és a cári csapatok inváziója során Józef Bem altábornagy hadmozdulatai révén teljes bizonytalanságban tartotta ellenfeleit Erdélyben, akik e mellékhadszíntéren csak Kolozsvár térségében számoltak magyar ellenállással. Reményükben csalódniuk kellett, hiszen Bem alaposan meglepte őket.

Petőfi Sándor halálának allegorikus ábrázolása. Madarász Viktor festménye (Forrás: Wikipedia)

Keresztelő Szent János-templomával szembeni Szépleány várhegy Jászói-sziklájáról leadott lövés

A Sóstó-Sóstóhegyi Igrice Civil Egyesület szervezésében megvalósuló Honismereti és Hagyományőrző Tábor meghívottjaként Mónus József, a Magyarságkutató Intézet hagyományőrző szakértője a magyar történelem harcosainak világát mutatta be a Kárpát-medence minden tájáról érkező fiataloknak. 


„Boldog László király kiragyogva kimagaslott Magyarország királyainak fényes nemzetségéből. (…) Minden korábbi állapotánál gazdagabban Magyarország azidétt [az idő tájt] kezdte szabadságának fejét a bőség telt szaruival az egekig emelni, s gazdagságában, rangban és dicsőségben szinte valamennyi vidéket legyőzni.”

Szent László fejereklyetartója

Nemzeti Alaptanterv

A Magyarságkutató Intézet gondozásában több kiadvány jelent meg a közelmúltban.  Ezek egyike olyan tanulmányokat foglal magában a magyarságtudományi tárgyakra fókuszálva, amelyeket haszonnal forgathatják a gyakorló pedagógusok, oktatáspolitikusok. 


Kétségtelenül a belső-ázsiai fémművességi körbe tartozik az a hun üst, amelyhez hasonlóak megtalálhatók már a korábbi évszázadok leletanyagában, s amelyet restaurálva a Magyarságkutató Intézet nevében Prof. dr. Kásler Miklós nyilvános keretek között a mai napon adott vissza Őexcellenciája Sainnyambuu Baatarjavnak, Mongólia magyarországi nagykövetének.  

Sainnyambuu Baatarjav és Prof. dr. Kásler Miklós