harmincéves háború

A harmincéves háború (1618–1648) ideje alatt Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (1613–1629) három hadjáratot is indított a nyugatra koncentráló Habsburgok ellen. Első hadjárata 1619–1622 között zajlott, és ennek során 1619. november 27-én csapatai már eljutottak Bécsig, és körülzárták azt.


Az abasári ásatások egyik különleges leletének számít a templom szentélyének kutatása során napvilágra került ólombulla. 

VII. Ince pápa (1404-1406) ólombullája

Szolyva

Ezer fogoly küldi imáját az égbe,
Hallgasd meg hát, Uram, kérésünket végre.
Könyörögve kérünk, segíts haza minket,
Bűneiben szenvedő fogoly népeidet.”
Szolyva, 1944 decembere Ismeretlen szerző¹

1915. november 24-én Szentgálon született Lőrincze Lajos állami díjas nyelvész, nyelvművelő. Kutatási területét mindenekelőtt a nyelvjáráskutatás, a névtudomány, valamint a magyar nyelvművelés képezte. A legtöbben viszont a 40 éven át hallható Édes anyanyelvünk című rádióműsorból ismerik őt. 

Lőrincze Lajos

Cetto-beszédgyűjtemény

A Pécsi Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjteményi Osztálya, amely a Klimo György pécsi püspök (1751–1777) által 1774-ben alapított könyvtár tevékenységét folytatja, tizenkét olyan szöveget őriz, amelyek kifejezetten Szent László király tiszteletére születtek, illetve az ő emlékével foglalkoznak.


Hiánypótló téma kutatásában, gondozásában köt együttműködést a Magyarságkutató Intézet a Kortárs Női Reflexiók Fórumával. 

Kortárs Női Reflexiók Fórum

Mozaik a kárpátaljai magyar irodalomból, 2. rész.

„A szerencse úgy forog:
Ungvárból lett Uzsgorod,
Munkácsból lett Mukacsevo;
Isten látja egyik se jó!”

Fülöp Árpád: A szerencse úgy forog [10].


Kevésbé ismert tény, hogy a felvidéki bevonulást követően a Magyar Királyi Honvédség az újból felállított Rongyos Gárda bevonásával arra készült, hogy fegyverrel vegye vissza Csehszlovákia „gyarmatát”, Kárpátalját. A támadást 1938. november 21-ére tűzték ki, ám az a német és olasz tiltakozás miatt végül elmaradt.

Rongyos Gárda

Mód Aladár történelemszemlélete

Ötven évvel ezelőtt hunyt el az a szocialista történész, akinek nézetei meglepő módon talán éppen halála után ártottak legtöbbet az 1989 utáni patrióta szemléletű kora újkori témájú történetírásnak.


Az Árpád-házról tudni illik azt, hogy egyedülállóan sok tagját avatták szentté vagy legalább boldoggá. Az uralkodói dinasztia szentté lett tagjainak időbeli megoszlása érdekesen alakult. A X–XI. században éltek a férfi szentek, I. István király, Imre herceg, I. László király.

Szent Erzsébet