allasfoglalas

A Magyarságkutató Intézet állásfoglalása - 2023.08.24.


Szent Biblia. Az egész kereszténségnek bé-vött régi deák bötűből magyarra fordítota a Jésus alatt vitézkedő társaságbeli nagyszombati Káldi György Pap. Igazi könyvészeti különlegesség a Káldi György jezsuita szerzetes fordításában 1626-ban megjelent magyar nyelvű Szentírás. 

Szent Biblia

Mándoky Kongur István sírja

1992. augusztus 22-én hunyt el a Kaszpi-tenger partján fekvő Mahacskalában teljesen váratlanul, alkotóereje teljében, negyvennyolc évesen Mándoky Kongur István nyelvész, turkológus, etnográfus.


A kormányzóhelyettes halálával a nemzet reménysége szállt sírba. Vajon véletlen baleset, emberi mulasztás, esetleg német szabotázs történhetett?

Horthy István Héja vadászgépében

Szent Jobb

Kilencszáznegyven esztendővel ezelőtt, 1083. augusztus 20-án avatták szentté István királyt. Szentté avatásának és a Szent Jobb megtalálásának körülményeiről egy XII. század elején íródott, Hartvik püspök által megfogalmazott legenda számol be egyedül részletesen.


1083. augusztus 20-án avatták szentté Székesfehérvárott Istvánt, az első magyar királyt. Halála után 45 évvel és 5 nappal kezdődött utóéletének a felemeltetéssel szentesített nyilvános szakasza. A Szent István-i életmű a római kereszténység jegyében létrehozott jogfolytonos magyar állam. Nemzedékek hosszú sora értelmezi az első ezredforduló főszereplőjének életét és tetteit: a régmúltról való gondolkodásban máig megkerülhetetlen az első magyar király alakjához történő viszonyulás.

 Szent István szarkofágja

Szent István

Szent István lassan kilenc és fél évszázada Magyarország felavatott védőszentje. Emlékezetének jelentősége időről időre előkerült az adott történelmi kor kihívásainak megfelelő megvilágításban. Mária Terézia a hatalmát és a tekintélyét kívánta megszilárdítani a keresztény államalapító király kultuszának felelevenítésével a XVIII. század végén. Szent István kultusza később, a XIX. században azonban nemcsak az uralkodói rangot erősítette meg, hanem kifejezte az ország szuverenitását is.


Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke Dr. Pomozi Péternek, intézetünk Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontja igazgatójának „a magyar nyelv és kultúra megmaradása, illetve továbbadása érdekében végzett több évtizedes, magas színvonalú tudományos kutatói, oktatói és tankönyvírói munkája elismeréseként” a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta. A kitüntetést Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes augusztus 18-án a Hagyományok Házában adta át.

Dr. Pomozi Péter és

Szenttamás második ostroma

Amikor százhetvenöt évvel ezelőtt a rácok kirobbantották a délvidéki „kis-háborút”, a Ferenc-csatorna partján fekvő Szenttamás lakosságát 8000 rác és 3500 magyar alkotta. A Szerbiából érkezett szerviánusok által felhergelt véreik elüldözték az ottani magyarok zömét, akik ott maradtak, azokat felkoncolták vagy sáncásásra hurcolták, így építették ki 1848. június végére a Szenttamás körüli sáncokat.


165 éve ezen a napon hunyt el kolgyári Császár Ferenc jogtudós, író és műfordító, a magyar mint idegen nyelv oktatástörténetének egyik fontos alakja, a Magyar Tudós Társaság levelező, majd tiszteleti tagja.

Császár Ferenc