Ringer István

Az előadás röviden ismerteti az Abasár–Bolt-tetőn 2020-2022 között végzett feltárások során előkerült régészeti leletanyag jellegét, lelettípusonkénti összetételét, valamint a leletanyag kapcsán eddig elvégzett tisztítási, konzerválási és restaurálási munkák aktuális állását.


Régészeti kontextusban nagyon gyakran előforduló tárgycsoport az övveretek és csatok köre.

Zay Orsolya

Tóth Zoltán

Abasáron az új ivóvízvezeték kiépítésekor 2014-ben a község egyik kora Árpád-kori templomát és a templom körüli temetőjét találtuk meg.


Az Abasár–Bolt-tetőn végzett 2020–2021 során végzett régészeti ásatás során feltárt pénzérmék és pénztöredékek száma 90 db.

Novák Ádám

Dr. Horváth Ciprián

Dr. Horváth Ciprián előadásában kronológiai sorrendben felrajzolta a feltárások és a sírok előkerülésének egyes állomásait, aminek eredményeképp a lelőhelyről az 1950-es évektől napjainkig legkevesebb 300–350 sír előkerüléséről maradt fenn több-kevesebb információ.


Abasár–Bolt-tető 2020–2022. évi régészeti feltárása és részleges helyreállítása története.

Gallina Zsolt

Dr Dudás-Boda Eszter

A csontmaradványok feltárása 2020 októberében zajlott a Magyarságkutató Intézet (MKI) régészeinek vezetésével.


Sár monostorát a történeti kutatás mindig is fontos emléknek tartotta a rá vonatkozó krónikás adat alapján, amely egyrészt korai alapítására, másrészt a benne található királysírra utalt.

Buzás Gergely

Grócz Zsolt

Grócz Zsolt Abasár település alpolgármestere, az Abasári Népfőiskola Alapítvány koratóriumi elnöke köszöntő beszédében kiemelte azon együttműködés fontosságát, amely lehetővé tette a Bolt-tetői régészeti feltárást. Szólt Aba Sámuel király szellemi és épített örökségének jelentőségéről.


A Magyarságkutató Intézet által rendezett nagyszabású Abasár konferenciát az intézet főigazgatója és tiszteletbeli elnöke Prof. Dr. Kásler Miklós videóüzenetben nyitotta meg.

Abasár Konferencia nyitóbeszéd