Prof. Dr. Kásler Miklós - Filmre vitt történelem

Prof. Dr. Kásler Miklós nyitotta meg a Magyarságkutató Intézet Filmre vitt történelem című tudományos konferenciáját.


Rangos felkérést kapott a Magyarságkutató Intézet László Gyula Kutatóközpont és Archívum munkatársa Kazakiszánból. Gábor Emesét arra kérték, hogy tartson előadást egy hun tematikájú konferencián, továbbá, hogy a jövőben készítsen arcrekonstrukciókat grafikai módszerrel.

Hun konferencia Kazakisztánban

Dr. Szabados György - Pray 300

Dr. Szabados György, a Magyarságkutató Intézet László Gyula Kutatóközpont és Archívumának igazgatója az intézet Pray 300 című tudományos konferenciáján, Pray és Katona vitái a honfoglalás koráról címmel tartott előadást.


A Magyarságkutató Intézet Pray 300 konferenciájának programját Dr. Tüskés Gábor, az ELKH BTK (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Bölcsészettudományi Kutatóközpont) Irodalomtudományi Intézetének osztályvezetője és tudományos tanácsadója színesítette.

Dr. Tüskés Gábor - konferencia

Dr. Restás Attila konferencia

A Magyarságkutató Intézet Klasszika-filológiai Kutatóközpontjának tudományos munkatársa, Dr. Restás Attila a Pray 300 elnevezésű tudományos konferencián arról beszélt, hogyan jelenítette meg a XVIII. századi jezsuita történetírás az Erdélyi Fejedelemség 1657 és 1662 közötti válságos éveit.


A Magyarságkutató Intézet Klasszika-filológiai Kutatóközpontjának Pray 300 elnevezésű tudományos konferenciáján Dr. Tóth Anna Judit, a kutatóközpont tudományos főmunkatársa Kéri Borgia Ferencről, a XVIII. századi magyar jezsuita tudományosság egyik legszínesebb alakjáról beszélt.

Dr. Tóth Anna Judit konferencia

Dr. Fehér Bence

A Magyarságkutató Intézet „Pray 300” elnevezésű tudományos konferenciáján Dr. Fehér Bence, az intézet Klasszika-filológiai Kutatóközpontjának igazgatója tartott előadást Pray György és a jezsuita rovásszkepticizmus címmel.


A IX–X. századi magyar támadó hadjáratok régészeti és történeti vonatkozásai címmel tartott konferenciát a Magyarságkutató Intézet. A tanácskozás célja, hogy előkészítse azt a nagyszabású nemzetközi konferenciát, amelyet a Magyarságkutató Intézet 2024-ben rendezne meg az Észak-Itáliai Brenta-folyó mellett megvívott győztes csata 1125. évfordulójára.

Prof. Dr. Kásler Miklós

Prof. Dr. Kásler Miklós nyitóbeszéd Pray 300

A Magyarságkutató Intézet Klasszika-filológiai Kutatóközpontjának „Pray 300” elnevezésű tudományos konferenciáján Pray György XVIII. századi jezsuita szerzetes munkásságát mutatták be, aki a források kritikai vizsgálatán alapuló történetírás első képviselője volt. Prof. Dr. Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója és tiszteletbeli elnöke nyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy Pray korának kiemelkedő történettudósaként rendkívül jelentős forrásgyűjtést végzett.


Zsuffa Tünde író a Sponsa Mea, Regina Nostra. Külföldre került magyar királylányok civilizatorikus szerepe a középkori Európában elnevezésű konferencián Árpád-házi Szent Erzsébet jelentőségéről beszélt.

Zsuffa Tünde