Benedek Elek (forrás:wikipedia)

„Ecczö' vót, hô nem vót, hetethét országon túl, még azon is túl, kidő't kemönczének bédö't ódalába ėgy jegönyefa, annak a jegönyefának vót 65 ága s azon mindön ágán 66 varjú; a ki az én beszédömöt meg nem ha'gassa, vá'ja ki a szömit.” (Csihán királyurfi. In Kríza János: Vadrózsák Székely népköltési gyűjtemény I. kötet. Kolozsvár, 1863)


Százhetvenöt esztendővel ezelőtt, miután Bécs észak-itáliai helyzetét stabilizálta, elérkezettnek látta az időt, hogy a horvátokat felhasználva rendezze a magyar kérdést, és egyoldalúan visszavonja az áprilisi törvényeket.

A pákozdi csata azon pillanata, amikor a magyar tüzérség megállította a horvát hadközép támadását. Franz Xaver Zalder színezett litográfiája (Forrás: Wikipedia)

Mesemondás a Hetedhét Hatvan Népmesefesztiválon, 2019.

A népmese napját a magyar nyelvterületen – Benedek Elek születésnapján – szeptember 30-án ünnepelik. 18 éve a Magyar Olvasástársaság előreterjesztésére indult el a kezdeményezés a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása céljából. Ma már a magyar nyelvterület csaknem minden régiójában megemlékeznek erről a napról, amely nemcsak a népmese, hanem a mesemondás ünnepe is lett. 


A Kapuvár–Répcelak közti gázvezeték fektetését megelőző régészeti feltárások során, Himodtól keleti irányban, a nyomvonal mintegy 500 m hosszú és 7 m széles szakaszán, ős- és középkori telepjelenségek mellett tártak fel egy Karoling-kori temető 25, illetve egy honfoglalás és kora Árpád-kori nyughely 86 síros részletét is.

Válogatás a temető leletanyagából

Bartók Béla

Ma 78 esztendeje annak, hogy hosszas betegeskedést követően, hazájától távol, a New York-i West Side Hospitalban elhunyt a XX. század egyik legjelentősebb művésze, Bartók Béla. 


Az 1914 előtti évtizedben véglegessé formálódott a két nagyhatalmi tömb katonai szövetsége.

Raffay Ernő új könyvsorozat

A jezsuiták kiűzése Spanyolországból (1767).  Forrás: Wikipedia

250 éve, 1773. szeptember 21-én hirdette ki Mária Terézia a jezsuita rend feloszlatásáról rendelkező pápai bullát. A szerzetesrend feloszlatása korának egyik legnagyobb horderejű és hatású eseménye volt.


899. szeptember 24-én Észak-Itáliában a Brenta folyó partján, egy közelebbről meg nem határozható helyen a magyarok győzelmet arattak I. Berengár itáliai uralkodó (888–915 között király, 915–924 között császár) számbeli fölényben lévő hadereje felett.

I. Berengár itáliai uralkodó XII. századi ábrázolása

Regnum Marianum-templom

1951. szeptember 23-án Rákosi Mátyás parancsára felrobbantották a Regnum Marianum-templomot. Isten házát rombolták porig, azt az épületet, amely éppen a kommunista istentelenség és keresztényüldözés mementójaként hirdette az Élet győzelmét a sötétség felett. 


Józsa Judit kerámiaszobrász és művészettörténész ünnepélyes keretek között átadta Magyar örökség című kiállítási anyagának három remekművét a Magyarságkutató Intézet számára.

Józsa Judit és Prof. Dr. Kásler Miklós