โ€ฎ๐ฒ‰๐ณŒ๐ณ‰๐ณ˜๐ณ‰๐ณข๐ณ๐ณฅ ๐ฒ๐ณช๐ณ™๐ณ๐ณ€๐ณข๐ณ›๐ณ–๐ณ›๐ณ๐ณ๐ณ“๐ณ€

ย 

๐ฒ˜๐ณ‰๐ณ๐ณ’๐ณ‰๐ณ–๐ณ‰๐ณ™๐ณฆ ๐ณ€ ๐ฒ˜๐ณ€๐ณŽ๐ณ€๐ณข๐ณค๐ณ๐ณ๐ณ“๐ณช๐ณฆ๐ณ€๐ณฆ๐ณœ ๐ฒ๐ณ™๐ณฆ๐ณ‹๐ณฏ๐ณ‰๐ณฆ ๐ณฆ๐ณช๐ณ‡๐ณ›๐ณ˜๐ณ๐ณš๐ณ›๐ณค ๐ณŒ๐ณ›๐ณ—๐ณœ๐ณ๐ณข๐ณ€๐ณฆ๐ณ€, ๐ณ€๐ณฏ ๐ฒ‰๐ณŒ๐ณ‰๐ณ˜๐ณ‰๐ณข๐ณ๐ณฅ ๐ฒ๐ณช๐ณ™๐ณ๐ณ€๐ณข๐ณ›๐ณ–๐ณ›๐ณ๐ณ๐ณ“๐ณ€ ๐ณ‰๐ณ–๐ณค๐ณŸ ๐ณ‹๐ณฎ๐ณŒ๐ณ›๐ณ—๐ณ€๐ณ˜๐ณ๐ณ™๐ณ€๐ณ“ ๐ณบ. ๐ณ‹๐ณค ๐ณบ๐ณบ. ๐ณฅ๐ณ๐ณ˜๐ณ€!

๐ฒ€๐ณฏย  ๐ณบ. ๐ณฅ๐ณ๐ณ˜ ๐ณ˜๐ณ€๐ณŽ๐ณ€๐ณข ๐ณš๐ณ‰๐ณ–๐ณฎ๐ณน, ๐ณ€ ๐ณบ๐ณบ. ๐ณฅ๐ณ๐ณ˜ ๐ณ€๐ณ™๐ณ๐ณ›๐ณ– ๐ณš๐ณ‰๐ณ–๐ณฎ๐ณน, ๐ฒ‡๐ฒ›๐ฒ ๐ณฅ๐ณ๐ณ˜๐ณ˜๐ณ€๐ณ– ๐ณ‰๐ณ–๐ณ–๐ณ๐ณฆ๐ณ›๐ณฆ๐ณฆ ๐ณ‘๐ณข๐ณ๐ณค๐ณ›๐ณ“๐ณ€๐ณฆ ๐ณ“๐ณž๐ณฏ๐ณž๐ณ–, ๐ณ€๐ณ˜๐ณ‰๐ณ—๐ณ‰๐ณ“ ๐ณ€๐ณ–๐ณ๐ณ‚๐ณ‚ ๐ณ‰๐ณ–๐ณ‹๐ณข๐ณ๐ณ‰๐ณฆ๐ณŸ๐ณ“ ๐ณ‹๐ณค ๐ณ›๐ณ–๐ณฎ๐ณ€๐ณค๐ณ๐ณ€๐ณฆ๐ณœ๐ณ“ ๐ณ›๐ณ–๐ณ‡๐ณ€๐ณ–๐ณช๐ณ™๐ณ“๐ณ›๐ณ™. ๐ฒ€ ๐ณบ๐ณบ๐ณบ., ๐ณ˜๐ณ€๐ณŽ๐ณ€๐ณข ๐ณš๐ณ‰๐ณ–๐ณฎ๐ณน ๐ณฅ๐ณ๐ณ˜๐ณ‚๐ณ€ ๐ณฆ๐ณ€๐ณ™๐ณช๐ณ–๐ณ˜๐ณ๐ณš๐ณ›๐ณ“ ๐ณ‹๐ณค ๐ณ€๐ณš๐ณ€๐ณ๐ณ“๐ณž๐ณฏ๐ณ–๐ณ‹๐ณค๐ณ‰๐ณ“ ๐ณ–๐ณ‰๐ณ€๐ณ‡๐ณ๐ณค๐ณ ๐ณ๐ณ€๐ณฆ๐ณ๐ณข๐ณ๐ณ‡๐ณ‰๐ณ’๐ณ‰ ๐ณฟ๐ณฟ๐ณผ๐ณผ๐ณบ๐ณบ. ๐ณŒ๐ณ‰๐ณ‚๐ณข๐ณช๐ณ๐ณข ๐ณผ๐ณผ๐ณป๐ณบ๐ณบ๐ณบ., ๐ณ€ ๐ณบ๐ณบ๐ณบ๐ณบ., ๐ณ€๐ณ™๐ณ๐ณ›๐ณ– ๐ณš๐ณ‰๐ณ–๐ณฎ๐ณน ๐ณฅ๐ณ๐ณ˜๐ณ‚๐ณ€ ๐ณ˜๐ณ๐ณ’๐ณช๐ณค ๐ณผ๐ณผ๐ณผ๐ณบ.

Ephemeris Hungarologica 2021/1.

Ephemeris Hungarologica 2021/2.

โ€ฎ๐ฒ‰๐ณŒ๐ณ‰๐ณ˜๐ณ‰๐ณข๐ณ๐ณฅ ๐ฒ๐ณช๐ณ™๐ณ๐ณ€๐ณข๐ณ›๐ณ–๐ณ›๐ณ๐ณ๐ณ“๐ณ€

โ€ฎ๐ฒ€ ๐ฒ˜๐ณ€๐ณŽ๐ณ€๐ณข๐ณค๐ณ๐ณ๐ณ“๐ณช๐ณฆ๐ณ€๐ณฆ๐ณœ ๐ฒ๐ณ™๐ณฆ๐ณ‹๐ณฏ๐ณ‰๐ณฆ ๐ณฟ๐ณฟ๐ณผ๐ณผ๐ณบ-๐ณ‚๐ณ‰๐ณ™ ๐ณฆ๐ณช๐ณ‡๐ณ›๐ณ˜๐ณ๐ณš๐ณ›๐ณค ๐ณŒ๐ณ›๐ณ—๐ณœ๐ณ๐ณข๐ณ€๐ณฆ๐ณ›๐ณฆ ๐ณ๐ณ™๐ณ‡๐ณ‘๐ณฆ๐ณ›๐ณฆ๐ณฆ ๐ฒ‰๐ณŒ๐ณ‰๐ณ˜๐ณ‰๐ณข๐ณ๐ณฅ ๐ฒ๐ณช๐ณ™๐ณ๐ณ€๐ณข๐ณ›๐ณ–๐ณ›๐ณ๐ณ๐ณ“๐ณ€ ๐ณ„๐ณ‘๐ณ˜๐ณ˜๐ณ‰๐ณ–. ๐ฒ€ ๐ณŒ๐ณ›๐ณ—๐ณœ๐ณ๐ณข๐ณ€๐ณฆ ๐ณฆ๐ณ€๐ณ™๐ณช๐ณ–๐ณ˜๐ณ๐ณš๐ณ›๐ณ“๐ณ€๐ณฆ, ๐ณ€๐ณš๐ณ€๐ณ๐ณ“๐ณž๐ณฏ๐ณ–๐ณ‹๐ณค๐ณ‰๐ณ“๐ณ‰๐ณฆ, ๐ณข๐ณ‰๐ณ„๐ณ‰๐ณ™๐ณฏ๐ณ๐ณœ๐ณ“๐ณ€๐ณฆ, ๐ณข๐ณž๐ณฎ๐ณ๐ณ‡๐ณ‰๐ณ‚๐ณ‚ ๐ณ“๐ณž๐ณฏ๐ณ–๐ณ‰๐ณ˜๐ณ‹๐ณš๐ณ‰๐ณ“๐ณ‰๐ณฆ ๐ณ‹๐ณค ๐ณฎ๐ณ๐ณฆ๐ณ€๐ณ„๐ณ๐ณ“๐ณ“๐ณ‰๐ณ“๐ณ‰๐ณฆ ๐ณ๐ณค ๐ณ“๐ณž๐ณฏ๐ณž๐ณ– ๐ณฎ๐ณ€๐ณ–๐ณ€๐ณ˜๐ณ‰๐ณš๐ณš๐ณ, ๐ณ€ ๐ฒ˜๐ณ€๐ณŽ๐ณ€๐ณข๐ณค๐ณ๐ณ๐ณ“๐ณช๐ณฆ๐ณ€๐ณฆ๐ณœ ๐ฒ๐ณ™๐ณฆ๐ณ‹๐ณฏ๐ณ‰๐ณฆ ๐ณ“๐ณช๐ณฆ๐ณ€๐ณฆ๐ณ๐ณค๐ณ ๐ณ ๐ณข๐ณ›๐ณŒ๐ณ๐ณ–๐ณ’๐ณ๐ณ‚๐ณ€ ๐ณฆ๐ณ€๐ณข๐ณฆ๐ณ›๐ณฏ๐ณœ ๐ณฆ๐ณช๐ณ‡๐ณ›๐ณ˜๐ณ๐ณš๐ณฆ๐ณ‰๐ณข๐ณญ๐ณ–๐ณ‰๐ณฆ๐ณข๐ณŸ๐ณ–.

โ€ฎ๐ฒž๐ณข๐ณž๐ณ˜๐ณ˜๐ณ‰๐ณ– ๐ณฎ๐ณ๐ณข๐ณ’๐ณช๐ณ“ ๐ณ˜๐ณ๐ณ™๐ณ‡ ๐ณ€๐ณฏ ๐ฒ๐ณ™๐ณฆ๐ณ‹๐ณฏ๐ณ‰๐ณฆ๐ณฆ๐ณ‰๐ณ– ๐ณ“๐ณ€๐ณ ๐ณ†๐ณ›๐ณ–๐ณ€๐ณฆ๐ณ‚๐ณ€๐ณ™ ๐ณ–๐ณ‹๐ณฎ๐ณŸ, ๐ณ˜๐ณ๐ณ™๐ณ‡ ๐ณ€๐ณฆ๐ณฆ๐ณœ๐ณ– ๐ณŒ๐ณญ๐ณ๐ณ๐ณ‰๐ณฆ๐ณ–๐ณ‰๐ณ™ ๐ณ“๐ณช๐ณฆ๐ณ€๐ณฆ๐ณœ๐ณ“ ๐ณ€๐ณš๐ณ€๐ณ๐ณ€๐ณ๐ณฆ ๐ฒ˜๐ณ€๐ณŽ๐ณ€๐ณข๐ณ›๐ณข๐ณฅ๐ณ๐ณ๐ณข๐ณœ๐ณ– ๐ณ‹๐ณค ๐ณ“๐ณญ๐ณ–๐ณŒ๐ณž๐ณ–๐ณ‡๐ณข๐ณŸ๐ณ– ๐ณ‰๐ณŽ๐ณ€๐ณข๐ณ๐ณ™๐ณฆ. ๐ฒ€ ๐ณ“๐ณ‹๐ณฅ ๐ณฆ๐ณ€๐ณ™๐ณช๐ณ–๐ณ˜๐ณ๐ณš๐ณ›๐ณ“๐ณ€๐ณฆ ๐ณ€๐ณ‚๐ณฅ๐ณฆ๐ณข๐ณ€๐ณ“๐ณฆ๐ณฆ๐ณ€๐ณ– ๐ณ‰๐ณŽ๐ณญ๐ณฆ๐ณฆ ๐ณฎ๐ณ๐ณข๐ณ’๐ณช๐ณ“, ๐ณค ๐ณ๐ณ€ ๐ณ€ ๐ณฆ๐ณ€๐ณ™๐ณช๐ณ–๐ณ˜๐ณ๐ณš ๐ณ€ ๐ณฆ๐ณช๐ณ‡๐ณ›๐ณ˜๐ณ๐ณš๐ณ›๐ณค ๐ณ–๐ณ€๐ณ  ๐ณ˜๐ณ‰๐ณ๐ณŒ๐ณ›๐ณ๐ณ€๐ณ–๐ณ˜๐ณ€๐ณฏ๐ณ›๐ณฆ๐ณฆ ๐ณ ๐ณข๐ณ›๐ณŒ๐ณ๐ณ–๐ณ’๐ณ๐ณ‚๐ณ€ ๐ณ๐ณ–๐ณ–๐ณ๐ณ“, ๐ณ€๐ณ‚๐ณ‚๐ณ€๐ณ™ ๐ณ€๐ณฏ ๐ณ‰๐ณค๐ณ‰๐ณฆ๐ณ‚๐ณ‰๐ณ™ ๐ณ“๐ณญ๐ณ–๐ณ‡๐ณ’๐ณญ๐ณ“ ๐ณฅ๐ณ€๐ณ“๐ณ˜๐ณ€๐ณ ๐ณ–๐ณ‰๐ณ“๐ณฆ๐ณ›๐ณข๐ณ๐ณ–๐ณ๐ณค๐ณข๐ณ€ (review-๐ณข๐ณ€). ๐ฒ€ ๐ณ‚๐ณ‰๐ณ“๐ณญ๐ณ–๐ณ‡๐ณž๐ณฆ๐ณฆ ๐ณ‘๐ณข๐ณ๐ณค๐ณ›๐ณ“ ๐ณ˜๐ณ‰๐ณ๐ณ’๐ณ‰๐ณ–๐ณ‰๐ณ™๐ณฆ๐ณ‰๐ณฆ๐ณ‹๐ณค๐ณ‹๐ณข๐ณŸ๐ณ– ๐ณ“๐ณ‰๐ณฆ๐ณฆ๐ณŸ๐ณค, ๐ณ€๐ณ™๐ณ›๐ณ™๐ณ๐ณ˜ ๐ณ–๐ณ‰๐ณ“๐ณฆ๐ณ›๐ณข๐ณ ๐ณฎ๐ณ‹๐ณ–๐ณ‰๐ณ˜๐ณ‹๐ณš ๐ณ€๐ณ–๐ณ€๐ณ ๐ณ’๐ณ๐ณ™ ๐ณ‡๐ณž๐ณ™๐ณฆ๐ณญ๐ณ™๐ณ“. ๐ฒ€๐ณฏ ๐ณ‘๐ณข๐ณ๐ณค๐ณ›๐ณ“ ๐ณ˜๐ณ‰๐ณ๐ณ’๐ณ‰๐ณ–๐ณ‰๐ณ™๐ณฆ๐ณ‰๐ณฆ๐ณ‹๐ณค๐ณ‰ ๐ณ€ ๐ณฅ๐ณ‰๐ณข๐ณฏ๐ณŸ๐ณ“ ๐ณฅ๐ณ๐ณ˜๐ณ๐ณข๐ณ€ ๐ณ‡๐ณ‘๐ณ’๐ณ˜๐ณ‰๐ณ™๐ณฆ๐ณ‰๐ณค. ๐ฒ“๐ณ‹๐ณฏ๐ณ๐ณข๐ณ€๐ณฆ๐ณ›๐ณ“๐ณ€๐ณฆ ๐ณ€๐ณฏ ๐ณ‰๐ณ˜๐ณ€๐ณ๐ณ–๐ณ„๐ณ‘๐ณ˜๐ณญ๐ณ™๐ณ“๐ณข๐ณ‰ ๐ณฎ๐ณ๐ณข๐ณช๐ณ™๐ณ“ ๐ณ€๐ณฏ ๐ณ€๐ณ–๐ณ๐ณ‚๐ณ‚ ๐ณ›๐ณ–๐ณฎ๐ณ€๐ณค๐ณ๐ณ€๐ณฆ๐ณœ ๐ณ“๐ณž๐ณฎ๐ณ‰๐ณฆ๐ณ‰๐ณ–๐ณ˜๐ณ‹๐ณš๐ณ‰๐ณ“ ๐ณ‚๐ณ‰๐ณฆ๐ณ€๐ณข๐ณฆ๐ณ๐ณค๐ณ๐ณฎ๐ณ€๐ณ–.

โ€ฎ๐ฒ€๐ณฏ ๐ฒ‰๐ณŒ๐ณ‰๐ณ˜๐ณ‰๐ณข๐ณ๐ณฅ ๐ฒ๐ณช๐ณ™๐ณ๐ณ€๐ณข๐ณ›๐ณ–๐ณ›๐ณ๐ณ๐ณ“๐ณ€ ๐ณฆ๐ณช๐ณ‡๐ณ›๐ณ˜๐ณ๐ณš๐ณ›๐ณค ๐ณŒ๐ณ›๐ณ—๐ณœ๐ณ๐ณข๐ณ€๐ณฆ ๐ณ“๐ณž๐ณฎ๐ณ‰๐ณฆ๐ณ‰๐ณ–๐ณ˜๐ณ‹๐ณš๐ณ‰๐ณ (๐ฒ ๐ฒ‡๐ฒŒ)

๐ฒ‰๐ณ˜๐ณ€๐ณ๐ณ–: Ez az e-mail-cรญm a szpemrobotok elleni vรฉdelem alatt รกll. Megtekintรฉsรฉhez engedรฉlyeznie kell a JavaScript hasznรกlatรกt. โ€ฎ

โ€ฎ๐ฒ๐ณ˜๐ณ ๐ณข๐ณ‰๐ณฅ๐ณฅ๐ณช๐ณ˜

ISSN 2786-3514 (online) ISSN 2786-3522 (print)

๐ฒŒ๐ณŸ๐ณฅ๐ณ‰๐ณข๐ณ“๐ณ‰๐ณฅ๐ณฆ๐ณŸ

โ€ฎ๐ฒŒ๐ณ‰๐ณ๐ณ‹๐ณข ๐ณผ๐ณ‰๐ณ™๐ณ„๐ณ‰

โ€ฎ๐ณบ๐ณ‰๐ณข๐ณ“๐ณ‰๐ณฅ๐ณฆ๐ณŸ๐ณ‚๐ณ๐ณฏ๐ณ›๐ณฆ๐ณฆ๐ณค๐ณ๐ณ

Amedeo di Francesco (Universitร  degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale), Oleksii Komar (ะะะ ะฃะบั€ะฐั—ะฝะธ ะ†ะฝัั‚ะธั‚ัƒั‚ ะฐั€ั…ะตะพะปะพะณั–ั—), M. Kiss Sรกndor (PPKE, professor emeritus), Peter L. Nagy (Praxis Genomics LLC, Atlanta), William Oโ€™Reilly (Cambridge University), Pusztay Jรกnos (NyME, professor emeritus), Szentirmay Zoltรกn (Orszรกgos Onkolรณgiai Intรฉzet), Szรถrรฉnyi Lรกszlรณ (SZTE, professor emeritus), Tรกnczos Vilmos (BabeลŸ-Bolyai Tudomรกnyegyetem), Andrej Tรณth (Univerzita Karlova v Praze), Tรณth Endre (PPKE), Tรถrรถk Tibor (SZTE), Karl Vocelka (Universitรคt Wien, professor emeritus)

โ€ฎ๐ณบ๐ณ‰๐ณข๐ณ“๐ณ‰๐ณฅ๐ณฆ๐ณŸ๐ณค๐ณ‹๐ณ

โ€ฎ๐ฒ€ ๐ณŒ๐ณ›๐ณ—๐ณœ๐ณ๐ณข๐ณ€๐ณฆ๐ณ›๐ณฆ ๐ณ€ ๐ฒ˜๐ณ€๐ณŽ๐ณ€๐ณข๐ณค๐ณ๐ณ๐ณ“๐ณช๐ณฆ๐ณ€๐ณฆ๐ณœ ๐ฒ๐ณ™๐ณฆ๐ณ‹๐ณฏ๐ณ‰๐ณฆ ๐ณ€๐ณ‡๐ณ’๐ณ€ ๐ณ“๐ณ. ๐ฒ˜๐ณ‰๐ณ๐ณ’๐ณ‰๐ณ–๐ณ‰๐ณ™๐ณ๐ณ“ ๐ณ‹๐ณฎ๐ณ‰๐ณ™๐ณฆ๐ณ‰ ๐ณ“๐ณ‹๐ณฆ๐ณฅ๐ณ‰๐ณข.

๐ณฟ๐ณผ๐ณบ๐ณบ๐ณบ๐ณบย  ๐ณผ๐ณช๐ณ‡๐ณ€๐ณ ๐ณ‰๐ณค๐ณฆ, ๐ฒซ๐ณข๐ณ ๐ณช๐ณฆ๐ณ„๐ณ€ 65โ€“โ€ญ54
๐ฒ‰-๐ณ˜๐ณ€๐ณ๐ณ–: Ez az e-mail-cรญm a szpemrobotok elleni vรฉdelem alatt รกll. Megtekintรฉsรฉhez engedรฉlyeznie kell a JavaScript hasznรกlatรกt. โ€ฎ
๐ฒ๐ณ›๐ณข๐ณฎ๐ณ๐ณฆ๐ณ-๐ฒ–๐ณช๐ณ๐ณ›๐ณค๐ณค๐ณธ ๐ฒ๐ณ๐ณ‚๐ณ›๐ณขโ€ฎ๐ฒŒ๐ณ‰๐ณ–๐ณ‰๐ณ–๐ณŸ๐ณค ๐ณ“๐ณ๐ณ€๐ณ‡๐ณœ:ย 
โ€ฎ๐ฒŒ๐ณ‰๐ณ–๐ณ‰๐ณ–๐ณŸ๐ณค ๐ณ“๐ณ๐ณ€๐ณ‡๐ณœ: ๐ฒ๐ณ›๐ณข๐ณฎ๐ณ๐ณฆ๐ณ-๐ฒ–๐ณช๐ณ๐ณ›๐ณค๐ณค๐ณธ ๐ฒ๐ณ๐ณ‚๐ณ›๐ณข

๐ฒ˜๐ณน๐ณฅ๐ณ€๐ณ“๐ณ ๐ณฅ๐ณ‰๐ณข๐ณ“๐ณ‰๐ณฅ๐ณฆ๐ณ‹๐ณค: ๐ฒฆ๐ณœ๐ณฆ๐ณ ๐ฒ๐ณ๐ณ‚๐ณ›๐ณข, ๐ฒฆ๐ณœ๐ณฆ๐ณ ๐ฒ˜๐ณ๐ณ๐ณ๐ณ—

โ€ฎ๐ณบ๐ณ‰๐ณข๐ณฏ๐ณŸ๐ณ ๐ณ’๐ณ›๐ณ๐ณ›๐ณ“ ๐ณ‹๐ณค ๐ณš๐ณ‘๐ณ–๐ณฆ ๐ณ๐ณ›๐ณฏ๐ณฏ๐ณ๐ณŒ๐ณ‹๐ณข๐ณ‹๐ณค

โ€ฎ๐ฒ€ ๐ณŒ๐ณ›๐ณ—๐ณœ๐ณ๐ณข๐ณ€๐ณฆ ๐ณš๐ณ‘๐ณ–๐ณฆ ๐ณ๐ณ›๐ณฏ๐ณฏ๐ณ๐ณŒ๐ณ‹๐ณข๐ณ‹๐ณค๐ณน ๐ณ‹๐ณค ๐ณฅ๐ณ€๐ณ‚๐ณ€๐ณ‡๐ณ›๐ณ™ ๐ณ‰๐ณ–๐ณ‹๐ณข๐ณ๐ณ‰๐ณฆ๐ณŸ ๐ณ€ ๐ณฎ๐ณ๐ณ–๐ณ๐ณ๐ณ๐ณ๐ณ–๐ณœ๐ณ™. ๐ฒ€๐ณฏ ๐ฒ‰๐ณŒ๐ณ‰๐ณ˜๐ณ‰๐ณข๐ณ๐ณฅ ๐ฒ๐ณช๐ณ™๐ณ๐ณ€๐ณข๐ณ›๐ณ–๐ณ›๐ณ๐ณ๐ณ“๐ณ๐ณ‚๐ณ€๐ณ™ ๐ณ“๐ณž๐ณฏ๐ณž๐ณ–๐ณฆ ๐ณ„๐ณ๐ณ“๐ณ“๐ณ‰๐ณ“ ๐ณŒ๐ณ‰๐ณ–๐ณ๐ณ€๐ณฅ๐ณ™๐ณ๐ณ–๐ณ๐ณค๐ณ๐ณฆ ๐ณ€ย Creative Commonsย ๐ฒ™๐ณ‰๐ณฎ๐ณ‰๐ณฏ๐ณ‡ ๐ณ˜๐ณ‰๐ณ! โ€“ ๐ฒ‘๐ณŽ ๐ณ€๐ณ‡๐ณ‡ ๐ณฆ๐ณ›๐ณฎ๐ณ๐ณ‚๐ณ‚! 4.0 (CC BY-SAย  4.0)ย  ๐ณ–๐ณ๐ณ„๐ณ‰๐ณ™๐ณ„ ๐ณฅ๐ณ€๐ณ‚๐ณ๐ณ—๐ณ›๐ณฏ๐ณฏ๐ณ€ (๐ณ–๐ณ๐ณค๐ณ‡) . ๐ฒ€ ๐ณ„๐ณ๐ณ“๐ณ“๐ณ‰๐ณ“ ๐ณฆ๐ณ›๐ณฎ๐ณ๐ณ‚๐ณ‚๐ณข๐ณ€ ๐ณ๐ณค ๐ณ€ ๐ณฅ๐ณ‰๐ณข๐ณฏ๐ณŸ๐ณ๐ณ“ ๐ณฅ๐ณ‰๐ณ–๐ณ–๐ณ‰๐ณ˜๐ณ ๐ณฆ๐ณช๐ณ–๐ณ€๐ณ’๐ณ‡๐ณ›๐ณ™๐ณ๐ณฆ ๐ณ“๐ณ‹๐ณ ๐ณ‰๐ณฏ๐ณ๐ณ“, ๐ณ‡๐ณ‰ ๐ณ˜๐ณ๐ณค๐ณ›๐ณ“ ๐ณฅ๐ณ€๐ณ‚๐ณ€๐ณ‡๐ณ›๐ณ™ ๐ณ›๐ณ–๐ณฎ๐ณ€๐ณค๐ณ๐ณ€๐ณฆ๐ณ’๐ณ๐ณ“, ๐ณ–๐ณ‰๐ณฆ๐ณž๐ณ–๐ณฆ๐ณ๐ณ‰๐ณฆ๐ณ๐ณ“, ๐ณ˜๐ณ๐ณค๐ณ›๐ณ–๐ณ๐ณ€๐ณฆ๐ณ’๐ณ๐ณ“, ๐ณฆ๐ณ›๐ณฎ๐ณ๐ณ‚๐ณ‚๐ณ€๐ณ‡๐ณ๐ณ€๐ณฆ๐ณ’๐ณ๐ณ“, ๐ณ“๐ณ๐ณš๐ณ›๐ณ˜๐ณฆ๐ณ€๐ณฆ๐ณ๐ณ€๐ณฆ๐ณ’๐ณ๐ณ“, ๐ณ“๐ณ‰๐ณข๐ณ‰๐ณค๐ณ๐ณ‰๐ณฆ๐ณ๐ณ“ ๐ณฎ๐ณ€๐ณŽ ๐ณ–๐ณ๐ณ™๐ณ“๐ณ‰๐ณ–๐ณ๐ณ‰๐ณฆ๐ณ๐ณ“ ๐ณ€ ๐ณฆ๐ณ‰๐ณ–๐ณ’๐ณ‰๐ณค ๐ณฅ๐ณž๐ณฎ๐ณ‰๐ณ๐ณญ๐ณ“๐ณ‰๐ณฆ. ๐ฒ‰ ๐ณŒ๐ณ‰๐ณ–๐ณ๐ณ€๐ณฅ๐ณ™๐ณ๐ณ–๐ณ๐ณค ๐ณ†๐ณ€๐ณ“ ๐ณ€๐ณ“๐ณ“๐ณ›๐ณข ๐ณ‰๐ณ™๐ณ๐ณ‰๐ณ‡๐ณ‹๐ณ—๐ณ‰๐ณฏ๐ณ‰๐ณฆ๐ณฆ, ๐ณ๐ณ€ ๐ณ€ ๐ณฆ๐ณ€๐ณข๐ณฆ๐ณ€๐ณ–๐ณ›๐ณ˜ ๐ณŒ๐ณ›๐ณข๐ณข๐ณ๐ณค๐ณ€, ๐ณฅ๐ณ‰๐ณข๐ณฏ๐ณŸ๐ณค๐ณ‹๐ณ๐ณ‰ ๐ณ‰๐ณŽ๐ณ‹๐ณข๐ณฆ๐ณ‰๐ณ–๐ณ˜๐ณน๐ณ‰๐ณ™ ๐ณ‹๐ณค ๐ณ ๐ณ›๐ณ™๐ณฆ๐ณ›๐ณค๐ณ€๐ณ™ ๐ณ’๐ณ‰๐ณ–๐ณฏ๐ณ‰๐ณฆ๐ณฆ.

โ€ฎ๐ฒ–๐ณ‰๐ณ“๐ณฆ๐ณ›๐ณข๐ณ๐ณ–๐ณ๐ณค

๐ฒ€๐ณฏ ๐ณซ๐ณŽ๐ณ™๐ณ‰๐ณฎ๐ณ‰๐ณฏ๐ณ‰๐ณฆ๐ณฆ ๐ณ“๐ณ‰๐ณฆ๐ณฆ๐ณŸ๐ณค ๐ณฎ๐ณ€๐ณ“ ๐ณ–๐ณ‰๐ณ“๐ณฆ๐ณ›๐ณข๐ณ๐ณ–๐ณ๐ณค ๐ณ˜๐ณœ๐ณ‡๐ณฅ๐ณ‰๐ณข๐ณ‹๐ณฆ ๐ณ€๐ณ–๐ณ“๐ณ€๐ณ–๐ณ˜๐ณ€๐ณฏ๐ณฏ๐ณช๐ณ“, ๐ณฎ๐ณ€๐ณŽ๐ณ๐ณค ๐ณ€ ๐ณ–๐ณ‰๐ณ“๐ณฆ๐ณ›๐ณข ๐ณฅ๐ณ๐ณ˜๐ณ๐ณข๐ณ€ ๐ณ€ ๐ณฅ๐ณ‰๐ณข๐ณฏ๐ณŸ, ๐ณ€ ๐ณฅ๐ณ‰๐ณข๐ณฏ๐ณŸ ๐ณฅ๐ณ๐ณ˜๐ณ๐ณข๐ณ€ ๐ณ€ ๐ณ–๐ณ‰๐ณ“๐ณฆ๐ณ›๐ณข ๐ณ๐ณค๐ณ˜๐ณ‰๐ณข๐ณ‰๐ณฆ๐ณ–๐ณ‰๐ณ™.

โ€ฎ๐ฒ€ ๐ณฅ๐ณ‰๐ณข๐ณ“๐ณ‰๐ณฅ๐ณฆ๐ณŸ๐ณค๐ณ‹๐ณ ๐ณ€๐ณฏ๐ณฆ ๐ณ‹๐ณข๐ณฆ๐ณ‹๐ณ“๐ณ‰๐ณ–๐ณ, ๐ณ๐ณ›๐ณŽ ๐ณ€๐ณฏ ๐ณ€๐ณ‡๐ณ›๐ณฆ๐ณฆ ๐ณ“๐ณ‹๐ณฏ๐ณ๐ณข๐ณ€๐ณฆ ๐ณ๐ณ–๐ณ–๐ณ‰๐ณฅ๐ณ“๐ณ‰๐ณ‡๐ณ๐ณ“-๐ณ‰ ๐ณ€ ๐ณ–๐ณ€๐ณ  ๐ณ๐ณ–๐ณฆ๐ณ€๐ณ– ๐ณ๐ณ›๐ณ™๐ณ‡๐ณ›๐ณฏ๐ณ›๐ณฆ๐ณฆ ๐ณฆ๐ณ‹๐ณ˜๐ณ€๐ณฆ๐ณ‰๐ณข๐ณญ๐ณ–๐ณ‰๐ณฆ๐ณ‚๐ณ‰ ๐ณ๐ณ–๐ณ–๐ณ‰๐ณฆ๐ณฎ๐ณ‰, ๐ณ˜๐ณ‰๐ณ๐ณŒ๐ณ‰๐ณ–๐ณ‰๐ณ–-๐ณ‰ ๐ณ€ ๐ณŒ๐ณ›๐ณข๐ณ˜๐ณ€๐ณ ๐ณ“๐ณž๐ณฎ๐ณ‰๐ณฆ๐ณ‰๐ณ–๐ณ˜๐ณ‹๐ณš๐ณ‰๐ณ“๐ณ™๐ณ‰๐ณ“ ๐ณ‹๐ณค ๐ณ€ ๐ณ–๐ณ€๐ณ  ๐ณฆ๐ณช๐ณ‡๐ณ›๐ณ˜๐ณ๐ณš๐ณ›๐ณค ๐ณค๐ณฆ๐ณ€๐ณ™๐ณ‡๐ณ€๐ณข๐ณ‡๐ณ’๐ณ€๐ณ๐ณ™๐ณ€๐ณ“. ๐ฒ€๐ณ˜๐ณ‰๐ณš๐ณš๐ณ๐ณ‚๐ณ‰๐ณ™ ๐ณ๐ณ๐ณ‰๐ณ™, ๐ณซ๐ณŽ ๐ณ€ ๐ณ“๐ณ‹๐ณฏ๐ณ๐ณข๐ณ€๐ณฆ ๐ณ–๐ณ‰๐ณ“๐ณฆ๐ณ›๐ณข๐ณ๐ณ–๐ณ๐ณค๐ณ๐ณฆ ๐ณ“๐ณ‰๐ณฏ๐ณ‡๐ณ‰๐ณ˜๐ณ‹๐ณš๐ณ‰๐ณฏ๐ณ.

โ€ฎ๐ฒ€ ๐ณ–๐ณ‰๐ณ“๐ณฆ๐ณ›๐ณข๐ณ›๐ณ“ ๐ณ™๐ณ‰๐ณ˜ ๐ณ‹๐ณข๐ณฆ๐ณ‹๐ณ“๐ณ‰๐ณ–๐ณ๐ณ‰๐ณฆ๐ณ๐ณ“ ๐ณ€๐ณฏ ๐ณ€๐ณ‡๐ณ›๐ณฆ๐ณฆ ๐ณ“๐ณ‹๐ณฏ๐ณ๐ณข๐ณ€๐ณฆ๐ณ›๐ณฆ, ๐ณ€๐ณ˜๐ณ‰๐ณš๐ณš๐ณ๐ณ‚๐ณ‰๐ณ™ ๐ณ€ ๐ณ“๐ณ‹๐ณฏ๐ณ๐ณข๐ณ€๐ณฆ ๐ณฅ๐ณ‰๐ณข๐ณฏ๐ณŸ๐ณ’๐ณ‹๐ณฎ๐ณ‰๐ณ– ๐ณ€ ๐ณฅ๐ณ‰๐ณ˜๐ณ‹๐ณ—๐ณญ๐ณ“ ๐ณž๐ณฅ๐ณฅ๐ณ‰๐ณŒ๐ณ‹๐ณข๐ณ๐ณ‰๐ณฆ๐ณ‰๐ณฆ๐ณ–๐ณ‰๐ณ™. ๐ฒ€๐ณฏ ๐ณ‹๐ณข๐ณฆ๐ณ‹๐ณ“๐ณ‰๐ณ–๐ณ‹๐ณค๐ณฆ ๐ณ€ ๐ณ–๐ณ‰๐ณ“๐ณฆ๐ณ›๐ณข๐ณ›๐ณ“ ๐ณ›๐ณ‚๐ณ’๐ณ‰๐ณ“๐ณฆ๐ณ‘๐ณฎ๐ณ€๐ณ™ ๐ณฎ๐ณ‹๐ณ๐ณฏ๐ณ๐ณ“. ๐ฒ€ ๐ณ–๐ณ‰๐ณ“๐ณฆ๐ณ›๐ณข๐ณ›๐ณ“ ๐ณ€ ๐ณฎ๐ณ‹๐ณ–๐ณ‰๐ณ˜๐ณ‹๐ณš๐ณญ๐ณ“๐ณ‰๐ณฆ ๐ณ‰๐ณŽ๐ณ‹๐ณข๐ณฆ๐ณ‰๐ณ–๐ณ˜๐ณน๐ณ‰๐ณ™ ๐ณŒ๐ณ›๐ณ๐ณ€๐ณ–๐ณ˜๐ณ€๐ณฏ๐ณฏ๐ณ๐ณ“ ๐ณ˜๐ณ‰๐ณ, ๐ณ‹๐ณค ๐ณ‹๐ณข๐ณฎ๐ณ‰๐ณ“๐ณ“๐ณ‰๐ณ– ๐ณฆ๐ณ๐ณ˜๐ณ€๐ณฅ๐ณฆ๐ณ’๐ณ๐ณ“ ๐ณ€๐ณ–๐ณ. ๐ฒ€ ๐ณ–๐ณ‰๐ณ“๐ณฆ๐ณ›๐ณข ๐ณฎ๐ณ‹๐ณ–๐ณ‰๐ณ˜๐ณ‹๐ณš๐ณ‹๐ณ‚๐ณ‰๐ณ™ ๐ณŒ๐ณ‰๐ณ–๐ณ๐ณ‘๐ณฎ๐ณ’๐ณ€ ๐ณ€ ๐ณŒ๐ณ๐ณŽ๐ณ‰๐ณ–๐ณ˜๐ณ‰๐ณฆ ๐ณ‚๐ณ๐ณข๐ณ˜๐ณ‰๐ณ— ๐ณ–๐ณ‹๐ณš๐ณ‰๐ณ๐ณ ๐ณ๐ณ€๐ณค๐ณ›๐ณ™๐ณ–๐ณœ๐ณค๐ณ๐ณ๐ณข๐ณ€ ๐ณฎ๐ณ€๐ณŽ ๐ณ๐ณฆ๐ณŒ๐ณ‰๐ณ‡๐ณ‹๐ณค๐ณข๐ณ‰ ๐ณ€ ๐ณฎ๐ณ๐ณฐ๐ณ๐ณ๐ณ–๐ณฆ ๐ณ“๐ณ‹๐ณฏ๐ณ๐ณข๐ณ€๐ณฆ ๐ณ‹๐ณค ๐ณ‰๐ณŽ๐ณ‹๐ณ‚, ๐ณ๐ณ–๐ณฆ๐ณ€๐ณ–๐ณ€ ๐ณ๐ณค๐ณ˜๐ณ‰๐ณข๐ณฆ, ๐ณ“๐ณ›๐ณข๐ณ๐ณ‚๐ณ‚๐ณ€๐ณ™ ๐ณ˜๐ณ๐ณข ๐ณ“๐ณž๐ณฏ๐ณฏ๐ณ‹๐ณฆ๐ณ‰๐ณฆ๐ณฆ ๐ณ€๐ณš๐ณ€๐ณ ๐ณ“๐ณž๐ณฏ๐ณž๐ณฆ๐ณฆ. ๐ฒ€ ๐ณ–๐ณ‰๐ณ“๐ณฆ๐ณ›๐ณข ๐ณ‹๐ณข๐ณฆ๐ณ‹๐ณ“๐ณ‰๐ณ–๐ณ‹๐ณค๐ณ‰ ๐ณฆ๐ณ€๐ณข๐ณฆ๐ณ€๐ณ–๐ณ˜๐ณ€๐ณฏ๐ณฏ๐ณ€ ๐ณ€๐ณฏ๐ณฆ, ๐ณ๐ณ›๐ณŽ ๐ณ€ ๐ณ“๐ณ‹๐ณฏ๐ณ๐ณข๐ณ€๐ณฆ๐ณ›๐ณฆ ๐ณ˜๐ณœ๐ณ‡๐ณ›๐ณค๐ณ‘๐ณฆ๐ณ๐ณค ๐ณ™๐ณ‹๐ณ–๐ณ“๐ณญ๐ณ–, ๐ณฎ๐ณ€๐ณŽ ๐ณ˜๐ณœ๐ณ‡๐ณ›๐ณค๐ณ‘๐ณฆ๐ณ๐ณค๐ณ›๐ณ“๐ณ“๐ณ€๐ณ– ๐ณ’๐ณ€๐ณฎ๐ณ€๐ณค๐ณ›๐ณ–๐ณ’๐ณ€ ๐ณ“๐ณž๐ณฏ๐ณฏ๐ณ‹๐ณฆ๐ณ‹๐ณฆ๐ณ‰๐ณ–๐ณข๐ณ‰, ๐ณ๐ณ–๐ณ–๐ณ‰๐ณฆ๐ณฎ๐ณ‰, ๐ณ๐ณ€ ๐ณ€ ๐ณ“๐ณž๐ณฏ๐ณฏ๐ณ‹๐ณฆ๐ณ‹๐ณฆ๐ณ‰๐ณ–๐ณฆ ๐ณ™๐ณ‰๐ณ˜ ๐ณ’๐ณ€๐ณฎ๐ณ€๐ณค๐ณ›๐ณ–๐ณ’๐ณ€. ๐ฒ€ ๐ณŒ๐ณ›๐ณ—๐ณœ๐ณ๐ณข๐ณ€๐ณฆ ๐ณ€๐ณฏ ๐ณ‹๐ณข๐ณฆ๐ณ‹๐ณ“๐ณ‰๐ณ–๐ณ‹๐ณค ๐ณค๐ณ›๐ณข๐ณ๐ณ™ ๐ณฅ๐ณ‰๐ณข๐ณฏ๐ณ‰๐ณฆ๐ณฆ ๐ณ๐ณ™๐ณŒ๐ณ›๐ณข๐ณ˜๐ณ๐ณ„๐ณ๐ณœ๐ณ“๐ณ€๐ณฆ ๐ณ‚๐ณ๐ณฏ๐ณ€๐ณ–๐ณ˜๐ณ€๐ณค๐ณ€๐ณ™ ๐ณ“๐ณ‰๐ณฏ๐ณ‰๐ณ–๐ณ. ๐ฒ€ ๐ณ–๐ณ€๐ณ  ๐ณ˜๐ณช๐ณ™๐ณ“๐ณ€๐ณฆ๐ณ๐ณข๐ณค๐ณ€๐ณ ๐ณ€ ๐ณ‚๐ณ‰๐ณš๐ณซ๐ณ’๐ณฆ๐ณ›๐ณฆ๐ณฆ, ๐ณ“๐ณ๐ณ€๐ณ‡๐ณ€๐ณฆ๐ณ–๐ณ€๐ณ™ ๐ณ“๐ณ‹๐ณฏ๐ณ๐ณข๐ณ€๐ณฆ๐ณ›๐ณฆ ๐ณค๐ณ€๐ณ’๐ณ๐ณฆ ๐ณ“๐ณช๐ณฆ๐ณ€๐ณฆ๐ณ๐ณค๐ณช๐ณ“๐ณ๐ณ›๐ณฏ ๐ณ€ ๐ณฅ๐ณ‰๐ณข๐ณฏ๐ณŸ ๐ณ‘๐ณข๐ณ๐ณค๐ณ›๐ณค ๐ณ‚๐ณ‰๐ณ–๐ณ‰๐ณ‰๐ณŽ๐ณ‰๐ณฏ๐ณ‹๐ณค๐ณ‰ ๐ณ™๐ณ‹๐ณ–๐ณ“๐ณญ๐ณ– ๐ณ™๐ณ‰๐ณ˜ ๐ณ๐ณ€๐ณฅ๐ณ™๐ณ๐ณ–๐ณ’๐ณ๐ณ“ ๐ณŒ๐ณ‰๐ณ–.

๐ฒ€๐ณข๐ณ„๐ณ๐ณ‘๐ณฎ๐ณช๐ณ˜

Ephemeris Hungarologica 2021/1.

Ephemeris Hungarologica 2021/2.