Szent István alkotása túlélte a történelem viharait

A mai napon kegyelettel és hálás szívvel emlékezünk arra az államférfira, aki a magyarság térítését Bizáncból és Salzburgból Esztergomba hozta. Létrehozta a magyar egyházat, mellyel ő lett a világtörténelem egyetlenegy apostol királya, két egyház szentje. Szent István egy sztyeppei típusú államból egy modern frank típusú európai államot szervezett. Alkotása túlélte a történelem viharait, itelmeire pedig a viharos időszakokban a mai napig támaszkodhatunk.