Székelyföld Díjban részesült munkatársunk

A Magyarságkutató Intézet László Gyula Kutatóközpont és Archívum munkatársának a Székelyföld Díjat adományozta Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Kiadóhivatal, valamint a Székelyföld szerkesztősége által delegált, a kitüntetést odaítéléséről döntő kuratórium.

Magyar Zoltán átveszi a Székelyföld Díjat. Fotó: Simon Ildikó

Magyar Zoltán a Székelyföld című folyóiratban publikált írásaiért és székely népi kultúrával kapcsolatos egyéb publikációiért kapta az elismerést.

A díjátadás közönsége. Fotó: Simon Ildikó

A díjátadásra ünnepélyes keretek között a közelmúltban került sor a Székelyföld folyóirat csíkszeredai székházában. A laudációt Mirk Szidónia-Kata néprajzkutató, a Székelyföld folyóirat szerkesztője tartotta. Kiemelte azt a három mondarendszerező kézikönyvet, amelyeket Magyar Zoltán publikált az utóbbi években. A kitüntetés azonban elmondása szerint legalább annyira szólt mindazoknak a tanulmányoknak is, amelyeket a díjazott az utóbbi másfél év során adott közre a Székelyföld folyóiratban: tanulmányt a csíksomlyói kegyhely moldvai csángó mondaköréről („Keressük a Szűzanyát…” Csíksomlyóról szóló mondák a moldvai csángó folklórban), egy moldvai kincsmondáról (A Fodor család meggazdagodása. Egy moldvai kincsmonda nyomában), Tony Brill román mondakatalógusáról (Moldvai csángó apokrifek nemzetközi kontextusban), Petőfi halálának folklórhagyományairól (Mondák Petőfi haláláról), valamint Zsíros Tibor muzeális értékű fotóalbumáról (Képek és emlékek Moldvából és Erdélyből, 1974–1990). 

Válaszában Magyar Zoltán megköszönte az elismerést és említést tett mindazokról a könyveiről, amelyek teljes egészében a székely epikus folklórt örökítik meg (Népmondák a Bekecsalján, 2007; Erdővidéki népmondák, 2011; Népmondák a két Homoród mentén, 2011; Erdélyi népmondák I., 2011; Zöldmezőország. Lakatos Károly történetei – Pálpataki népi elbeszélések, 2022). Jelezte, hogy e kötetek száma a gyimesi csángó mondagyűjteményekkel és mesemondói egyéniségmonográfiákkal együtt a felsoroltaknak duplája. Megemlítette, hogy számos más, publikált vagy megjelenés előtt álló munkájában is részletesen foglalkozik a székelyföldi népi kultúrával, valamint hogy regionális kutatási terveit még nem tekinti lezártnak.

A kitüntetés emléklapja

A Székelyföld díjat 1998 óta évente adják át mindazoknak, akik a kuratórium döntése szerint a megelőző években sokat tettek a székely kultúra kutatásáért, illetve tudományos és szépirodalmi műveikben maradandó módon ábrázolták azt. Mára ez vált az erdélyi magyarság által adományozott egyik legjelentősebb kitüntetéssé, amelyet romániai és magyarországi alkotók egyaránt megkaphatnak.

Szabados György PhD, Magyarságkutató Intézet
a László Gyula Kutatóközpont és Archívum igazgatója