IV. Magyar nyelvjárások napi konferencia zárónapja a Magyarságkutató Intézetben

Lezajlott a IV. Magyar nyelvjárások napi konferencia második napja, ahol a nyelvjáráskutatás, a nyelvhasználati és attitűdvizsgálatok, valamint a közösségi identitásformák kérdései kerültek középpontba.

A második napi online tanácskozás megnyitásaként Pomozi Péter, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának igazgatója üdvözölte a jelenlévőket, egyúttal idézte az első nap történéseit, felelevenítve Prof. Dr. Kásler Miklós főigazgató úr, Dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó és Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnökének megnyitó gondolatait is.

A kétnapos rendezvényen összesen 19 előadás hangzott el Kárpát-medencei és itáliai magyar nyelvtudósoktól. Péntek János professzor úr és Pusztay János professzor úr pénteki, Pomozi Péter pedig szombati zárszavában újólag kiemelte: tudományos és nemzetpolitikai cél is, hogy a nyelvjárások presztízse, közösségi identitásszervező ereje növekedjék.  Ezért éppúgy fontosak és szükségesek a Kárpát-medence-szerte folyó különféle dialektológiai kutatások, ahogy az azoknak évről évre keretet, társadalmi megjelenést biztosító magyar nyelvjárások napi konferenciák is.