Együttműködés a Magyarságkutató Intézet és a Kortárs Női Reflexiók Fóruma között

Hiánypótló téma kutatásában, gondozásában köt együttműködést a Magyarságkutató Intézet a Kortárs Női Reflexiók Fórumával. 

A megállapodás értelmében a Magyarságkutató Intézet Eszmetörténeti Kutatóközpontja és a Kortárs Női Reflexiók Fóruma közös tudományos projektet indít A nőiség kultúrája és a nőiség a magyar kultúrában címmel. A jövőben a kutatók közös konferenciák keretében mutatják be munkájuk eredményeit, ezen túlmenően elektronikus és nyomtatott formában is hozzáférhetővé teszik azokat a szakmai és a laikus érdeklődők számára. 

Prof. Dr. Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója és tiszteletbeli elnöke hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a két szervezet egyesítse ismereteit és tapasztalatait. 

Az együttműködés keretében a Magyarságkutató Intézet kiadásában, a partnerek közös szerkesztésében fog megjelenni a Sponsa mea, Regina nostra. Külföldre került magyar királylányok civilizatorikus szerepe a középkori Európában című kiadvány. A kötet – idevonatkozó tanulmányokkal kiegészítve – tartalmazza majd a Magyarságkutató Intézetben nagy sikerrel nemrég lezajlott többnapos konferencia témaköreit. 

Ugyancsak a jövő évben várható az a közös konferencia, amely nem kevésbé érdekes témát, a középkor és a kora újkor Magyarországának női ideálját, a nők nevelését, lelki életét állítja fókuszba. Az említetteken túl természetesen számos egyéb konferencia, valamint kifejezetten a női szerepek felfogására, azok egykori megjelenítésének bemutatására irányuló kutatás is célja az együttműködésnek. 

Az eseményen felszólalt Prof. Dr. Prokopp Mária, a Kortárs Női Reflexiók Fórumának tiszteletbeli elnöke, valamint Dr. Major Gyöngyi, az egyesület elnöke, aki elmondta, az egyesületet néhány évvel korábban ugyan, de a Magyarságkutató Intézethez nagyon közel eső motivációval alapították, és a kutatási területek összefonódása természetes indokot ad az együttműködésre.