Batthyány Károly

Strattmann Eleonóra (1672–1741) gyermekei a magyar történelem talán legsikeresebb testvérpárja volt. Az idősebbik fiút, Batthyány Lajos Ernőt (1696–1765) az első magyar világi kancellárként (1733–1746) és az utolsó „nemzeti nádorként” (1751–1765) ismerhetjük. Jelen ismeretterjesztő tanulmány az ifjabbik fiú, Batthyány Károly József (1697–1772) életútját ismerteti röviden, aki a katonai pályát választotta. 


A tavaszi hadjárat jól kezdődött, hiszen 1849. április 2-án Hatvannál a VII. hadtest sikerrel hitette el a császáriakkal, hogy velük szemben a magyar fősereg áll, miközben az oldalmenetbe kezdett, hogy a Jászságon és a Tápióságon keresztül haladva Gödöllő alá érjen és bekerítse a császári főerőket. A merész hadműveletről írta Kossuth, hogy abban „minden kerék gyönyörűen összevág, mint a jó óramű”, ám hamarosan homokszem került a gépezetbe.

A tápióbicskei ütközet

Hatvani ütközet, 1849. április 2.

1849 április 2-án Hatvan és Hort között gróf Franz von Schlik zu Bassano und Weisskirchen altábornagy egy kis „magyar nyúlászatra” invitálta tisztjeit, ám ezen a napon a vadász futott meg, és a tavaszi hadjárat nyitányaként szeniczei Gáspár András ezredes VII. hadteste győztes ütközetet vívott a császári-királyi III. hadtest ellenében, és a Zagyva vonala magyar kézbe került. 


„Amikor böjtöltetek és gyászoltatok az elmúlt hetven év alatt, 
az ötödik és a hetedik hónapban, az én kedvemért tartottatok-e böjtöt?
Amikor meg ettetek és ittatok, akkor nem 
a magatok kedvéért ettetek és ittatok?” (Zak 7,5–6)
Keresztelő Szent János

Hunyadi Mátyás

Magyarország királyává 1458. január 24-én választották Hunyadi Mátyást, ám törvényes koronázására csak évekkel később, 1464. március 29-én kerülhetett sor. Mivel a Szent Korona III. Frigyes német-római császár birtokában volt, ezért a magyarok néhány elemében a székesfehérvári, a szokásjognak megfelelő avatási ceremónia keretében nyilvánították őt uralkodójukká 1458 február 14-én, miután az ifjú kiszabadult prágai fogságából. 


Az erdélyi sereg felvonulásának hírére a lengyel had feloldotta a krakkói ostromzárat s elvonult a város alól. Rákóczi pedig 1657. február 7-án egyesült Sztríj városánál a 20 ezer főre becsülhető kozák és 4-6 ezer fős havaslaföldi-moldvai különítménnyel. 

II. Rákóczi György

Kőrösi Csoma Sándor

Kétszáznegyven évvel ezelőtt született március-április fordulóján a Háromszék megyei Kőrösön Csoma Sándor, aki a világhírű magyar keletkutatók első képviselője volt. Születésének napját pontosan nem ismerjük, de keresztlevelét április 4-én állították ki. Újabb kutatások azonban azt is felvetik, hogy valódi születési éve 1787 vagy 1788 lehetetett.


Idén ünnepeljük a pécsi Klimo-könyvtár alapításának kétszázötvenedik évfordulóját: 1774-ben nyitotta meg mindenki számára a könyvgyűjteményét Klimo György pécsi püspök, így létrejött az első magyarországi nyilvános könyvtár.

Klimo György

Bél Mátyás

Bél Mátyás (1684. március 24. – 1749. augusztus 29.) a XVIII. század kiemelkedő tudósa, pietista polihisztor, aki a történet- és földrajztudomány, valamint a pedagógia mellett a nyelvtudományban is marandót alkotott. Születésének évfordulója alkalmából ehelyütt a magyar mint idegen nyelv tanítása és a nyelvkönyvírás területén szerzett érdemeiről szólunk részletesebben.


Száznegyvennyolc évvel ezelőtt, 1876. március 24-én az áradó Tisza átszakította a taskonyi védőgátat. A medréből kilépett folyó 23 községet és határát öntötte el. A legnagyobb pusztulás a Tisza folyó és a Kis-Tisza közti ártéren fekvő, 415 lelket számláló Tiszahalászt érte, itt csak három ház maradt épen.

Tiszahalász pusztulása