Hunyadi László Erkel Ferencnek

A Hunyadi László Erkel Ferencnek, a magyar opera megteremtőjének háromfelvonásos, romantikus történelmi nagyoperája, a magyar opera történetének első, európai színvonalú darabja. Szövegkönyvét Egressy Béni írta Tóth Lőrinc Két László című, akadémiai díjat is nyert drámája alapján, úgy, hogy a cselekmény jórészt híven követi a történelmi eseményeket. Ősbemutatójára 1844. január 27-én került sor a pesti Nemzeti Színházban.


Széljegyzetek téves eszmékről 3. - 2024. január 26.

Logo borítókép

Logo borítókép

Széljegyzetek téves eszmékről 2. - 2024. január 26.


Széljegyzetek téves eszmékről 1. - 2024. január 26.


A magyar kultúra ünnepe Kárpátalján

Beregszászban, az Európa-Magyar Házban hagyományosan rendezvénysorozattal ünneplik a magyar kultúra napját. A hagyomány szerint a beregszászi postán, ma is ugyanabban a házban működik, adta fel Kölcsey Ferenc a Hymnus kéziratát. A Magyarságkutató Intézet koszorúját Pomozi Péter, a Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója helyezte el.         


A gyűrűket bemutató szakasz zárórészében a huzal- és pántgyűrűk kapnak helyet.

Honfoglalás és kora Árpád-kori ékszereink V.

Hunyadi Mátyás királlyá választása

1457 novemberében váratlanul elhunyt Habsburg/Utószülött László magyar és cseh király Prágában. Az ifjú, éppen a saját esküvőjére készülő uralkodó ekkor már hónapok óta túszként magánál tartotta Hunyadi János volt magyar kormányzó fiatalabb fiát, Mátyást, hogy ezzel is elkerülje az idősebb Hunyadi fivér, László általa elrendelt kegyetlen, a szokásjogra fittyet hányó kivégzése (Hunyadi László a hóhér háromszori lesújtása ellenére is életben maradt) miatt Magyarországon esetlegesen kirobbanó lázadást.


Az ékszerek következő csoportját a karikagyűrűk alkotják, amelyek itt is öntött technikai megoldással készültek, döntően ezüst vagy réz alapú ötvözetből.

Honfoglalás és kora Árpád-kori ékszereink IV.

Lomonoszov Egyetem Régészeti Tanszékén

Nemzetközi hadtörténeti konferencián vett részt a közelmúltban a Magyarságkutató Intézet Régészeti Kutatóközpontjának munkatársa Oroszországban, a tulai körzetben. Horváth Veronikának egyúttal lehetősége nyílt arra, hogy megtegye a korábban megkezdett doktori képzés befejezéséhez szükséges lépéseket a moszkvai Lomonoszov Egyetemen.


A XV. században erőteljes változáson ment keresztül a székely társadalom. A korábban nagyjából egységes kiváltságokkal élő, elsősorban katonai feladatokat betöltő népcsoport három rendre oszlott: előkelőkre (primores), lófőkre (primipili) és a gyalogosan harcoló közszékelyekre (pedites pixidari).

Zabola erődített temploma borítókép