M5 "Ez itt a kérdés" - Lezüllesztett vidéki kultúra

A kommunista hatalom vidékellenes politikája a tradicionális parasztság és a vidéki polgárság, a falusi intelligencia módszeres felszámolására irányult és a hagyományos kultúra lezüllesztéséhez, eltűnéséhez vezetett. 

Borvendég Zsuzsanna, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa az M5 TV csatorna „Ez itt a kérdés” műsorának további meghívottjaival (Tóth Eszter Zsófia történész, Halmy Kund politológus és Mező Gábor kutató, újságíró) a vidék módszeres szétverésének kérdéskörét járta körül. 
A kommunisták a hagyományos kultúrát jelentő összetartó erőre alig visszafordítható csapást mértek megroppantva a nemzet gerincét. 
Az 1945-ig organikusan fejlődő parasztság, mint szakralitást hordozó szuverén, magántulajdont birtokló réteg a kommunista hatalom céltáblájává lett, a paraszti lét autonómiája elsődlegesen megsemmisítendővé vált – vélekedett kutatónk. 

Az Istenhittel, nemzeti tudattal és tulajdonnal bíró parasztság likvidálása volt a cél, a tudatos falurombolásnak következményeképp a népi kultúrát őrző, a hatalomra veszélyes réteg gyökértelen tömegként jelent meg a felduzzasztott városokban.