2021-09-17 Az avar birodalomban élő magyar nyelvű népelem léte már nem feltevés, hanem tény. Megtartották a Magyarságkutató Intézet Ősi írásaink – a népszerűsítés és oktatás kihívásai, lehetőségei című konferenciáját. Az első előadást Fehér Bence, a Magyarságkutató Intézet Klasszika-filológiai Kutatóközpontjának igazgatója tartotta Első ismert írásemlékeink (avar kor) és az ismeretterjesztés címmel. Őt kérdezte a Gondola.

2021-09-16 Magyarország mongóliai nagykövetével, Obrusánszky Borbálával készült interjút közölt a Magyar Nemzet. Nagykövet asszony elismerően nyilatkozott a Mongol Tudományos Akadémia Régészeti Intézete és a Magyarságkutató Intézet által aláírt, több tudományterületre kiterjesztett együttműködési megállapodásról, és hangsúlyozta az Intézetünk jóvoltából hat évtized után idén júniusban újraindult belkh-i hun sír közös feltárási projektjének jelentőségét is.

2021-09-04 Borvendég Zsuzsanna történésszel, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársával „A gyilkosokról végre mondjuk ki, hogy bűnösök” címmel közölt interjút a vasárnap.hu oldal. „Még a legfőbb gyilkosokról sem sikerült kimondani, hogy bűnösök. Péter Gábor ágyban párnák közt halt meg. Biszku Bélának addig húzták-vonták a tárgyalását, hogy végül ne kelljen kimondani az ítéletet ellene. Az elszámoltatás és az igazságtétel elmaradása az igazi probléma, nem az ügynöklista hiánya.”

2021-08-25 „A Kolozsvárott tevékenykedő piarista szerzetes és akadémikus történész, Biró Vencel (1885–1962) Erdéllyel kapcsolatos, valamint gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténeti munkái jelentek meg egy kötetbe gyűjtve nemrégiben a Magyarságkutató Intézet gondozásában.

2021-08-24 A délvidéki Magyar Szó internetes oldala A magyar nyelvjárások napjához kapcsolódó nyelvjárási pályázatról, tájnyelvről és identitásról képes interjút közölt Pomozi Péterrel, a Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont vezetőjével. Igazgatónk hangsúlyozta: A pályázat célja, hogy tudatosítsa: a nyelvjárás olyan nyelvi érték, mely veszélyben van, s ennek nyomán közös, Kárpát-medencei magyar értékteremtő munkára invitáljon.

2021-08-17 A Magyarságkutató Intézet július végén Hunyadiak és Corvinok címmel a Szépművészeti Múzeum frissiben felújított Román Csarnokában rendezte meg a konferenciát, amely – a lényeget egyetlen mondatba sűrítve – Hunyadi János, Hunyadi Mátyás és Corvin János életét, uralkodását, működését ismertette és vitatta meg.

2021-08-16 A taxisblokádba a külföldi titkosszolgálatok is bekapcsolódhattak. Itt nem feltétlenül az orosz titkosszolgálatra gondolok, hanem a nyugatira: elsősorban az amerikaira, hiszen geopolitikai és gazdasági értelemben talán az USA-nak állt leginkább érdekében a nemzeti érdekképviselet gyengítése.

2021-08-12 A Magyarságunk Hungarikumunk oldal, – Daniel Roxin áltudományos, Erdélyt ősi román területként aposztrofáló dokumentumfilmje kapcsán – interjút közölt Köő Artúr történésszel, Intézetünk Történeti Kutatóközpontjának munkatársával.

2021-07-31 A három nagy tatár betörési hullám ellenére miért nem sikerült a mongol világbirodalomnak meghódítania a Magyar Királyságot? Többek között erre a kérdésre is keresi a választ a Magyarságkutató Intézet (MKI) soron következő nemzetközi tudományos konferenciáján Székelyudvarhelyen. Az előadások egy része mongol szempontból közelíti meg a témát, és a tatárok európai hadjáratainak mikéntjére, valamint a Magyar Királyság területéről való kivonulásuk okaira világítanak rá.

2021-07-24 A Hunyadi- és a Corvin-dinasztiával egy olyan üstökös tűnt fel a magyar történelem egén, amelynek fénye a mai napig nem halványult el – mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a Magyarságkutató Intézet konferenciáját megnyitó beszédében. A Hunyadiak és Corvinok címet viselő, kétnapos tudományos rendezvény a nándorfehérvári diadal napjának 565. évfordulóján vette kezdetét.

2021-07-22 Ha Hunyadi Mátyást kérdeznénk, jelen ismereteink szerint azt válaszolta volna, hogy ő a keresztény Magyar Királyság uralkodója – mondta Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet (MKI) főigazgatója. Milyen származásúak a Hunyadiak és hol a helyük Euró­pa történetében? Többek között erre keresik a választ az intézet mai, nemzetközi Hunyadi-konferenciáján.

2021-07-21 Babucs Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának munkatársa a Lemhényi Ifjúsági Szervezet szervezésében, valamint a Magyar Ifjak Kézdiszékért társszervezésében megvalósuló vetített képes előadás keretében Felvidék, Kárpátalja és Észak-Erdély visszacsatolásának történelmi hátterét ismertette.

2021-07-21 A Gombaszögi Nyári Táborban a „Versailles 100 év távlatából” című előadás-sorozat felvidéki záró előadása keretében Köő Artúr, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának tudományos segédmunkatársa a Trianonhoz vezető út ritkán tárgyalt okait ismertette hallgatóságával.

2021-07-13 Trianon előzményeinek, történelmi hátterének felvázolása került az előtérbe a budapesti székhelyű Széchenyi Társaság és a Szövetség a Közös Célokért civil szervezet között előadássorozatának lévai állomásán. A július 9-ei eseménynek a Reviczky Ház adott otthont.

2021-07-08 Az ujkor.hu oldalán „Kibővülve, megújulva – Az impexek kora” címmel könyvrecenzió jelent meg Borvendég Zsuzsanna történész, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársának kötetéről.

2021-07-08 Pomozi Péternek, a Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatójának a Magyar Nemzet Lugas mellékletében jelent meg „Genderprofesszorok gender nélkül” című, „Már a nyelveket is felforgatnák a haladó szélsőségesek” alcímet viselő legújabb publicisztikája.

2021-06-24 A Magyar Nemzet könyvrecenziót írt a Magyarságkutató Intézet kiadványai sorában megjelent, Magyar Zoltán: Hős vagy lázadó? Koppány alakja a folklórban és a kultúrtörténetben című kötetéről.