Kutatóközpontok

Archeogenetikai Kutatóközpont

Fő feladata interdiszciplináris kutatások segítségével feltárni a magyarság etnogenezisének folyamatát; megvizsgálni, hogy mely népességek vettek részt és milyen arányban a mai magyarság genetikai arculatának kialakulásában; kimutatni, hogy mely népességekhez fűzi genetikai rokonság a Kárpát-medencében élt és élő népességeket.

Eszmetörténeti Kutatóközpont

Fő feladata az európai és magyar eszmetörténet interakciójának áttekintése, azokra az apránként felgyülemlő változásokra összpontosítva, amelyek végül paradigmatikus átalakulásokat eredményeznek fogalomrendszerekben, társadalmi mentalitásban és kultúrában.

Klasszika-filológiai Kutatóközpont

Fő feladata a görög és latin nyelvű történeti forrásanyag repertóriumának összeállítása. Ezzel célunk a magyar történeti forrásbázis egységének bizonyítása, az egyes forrásszövegek korszerű azonosítókkal és napra kész bibliográfiával való felszerelése. Továbbá megalapozni a repertórium szöveges kereshető adatbázisának, valamint forrás- és szövegkritikai kiadásának egységes sorozatban való közzétételét. Feladata még a görög és latin filológiai kutatások emberi és dologi erőforrásainak biztosítása, szakkönyvtár kiépítése, a pályán maradás lehetőségeinek megteremtése.

László Gyula Kutatóközpont és Archívum

A László Gyula Intézet 2018. január 1-én jött létre. 2019. június 1-jétől a Magyarságkutató Intézetbe integrálva működik tovább, és két fő profillal rendelkezik. A Kutatóközpont tudományos kutatásokat végez a magyar nép és műveltség eredetének és eurázsiai léptékű kapcsolódási rendszerének tárgyában. Az Archívum László Gyula tudományos és művészeti hagyatékának rendszeres gyűjtésére, digitalizálására, archiválására jött létre, s az így létrehozott digitális tudástárat hozzáférhetővé teszi a kutatás és a közművelődés számára.

Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont

Küldetése a magyar nyelv történeti értékeinek, alakulására vonatkozó adatainak felkutatása, kinyerése és megőrzése a magyarságtudat mélyítésének céljából.

Néprajzi Kutatóközpont

A Néprajzi Kutatóközpont tudományos, szakmai és történelmi kutatásain túl egy érdekes feladata is van: A Kárpát-medencén belüli vármegyerendszer területeinek sajátos néprajzi elemeinek összeállításával, bemutatásával az emberi lét minden területére vonatkozóan.

Nyelvtervezési Kutatóközpont

Fő feladata egyrészt a nyelv társadalmi összefüggéseit vizsgáló nyelvészeti megközelítésekre és nyelvi szakpolitikai alapokra épülő kutatási és tervezési munka folytatása, valamint nyelvi tervezési szakanyagok felkutatása, feldolgozása, és a magyar nyelv használati területeinek felmérése után a magyar nyelvstratégia kidolgozása. Feladata továbbá nyelvi szolgáltatások nyújtása, szakmai támogatása, a kapott eredmények alkalmazása, a stratégiai feladatok, tevékenységsorok végrehajtása.

Régészeti Kutatóközpont

Fő feladata a magyarság eredetével kapcsolatba hozható régészeti lelőhelyek, valamint a magyarság számára fontos Árpád-kori, középkori és kora újkori régészeti lelőhelyek felkutatása, feltárása és megfelelő dokumentálása a Kárpát-medence és Eurázsia területén. Ezzel párhuzamosan a kutatás során meghatározott kiemelt lelőhelyek régészeti leletanyagának, tudományos értékének feldolgozása és publikálása, kiállításokon, kutatási projektek keretében és előadásokon való népszerűsítése.

Történeti Kutatóközpont

Fő feladata, hogy interdiszciplináris kutatások során feltárja a magyarság évszázados kapcsolatrendszerének alakulását a többi európai nemzettel, vizsgálja a magyarság Európába történő integrálódásának történelmi folyamatát, történelmi perspektívába helyezve adjon választ az „Integráció vagy asszimiláció?” és a „Ki a magyar?” kérdésére.