2020-10-13 A nándorfehérvári diadal mellett a 15. századi magyar–oszmán háborúk egyik leghíresebb epizódja talán az 1479. október 13-án lezajlott kenyérmezei csata volt, amely mély nyomot hagyott a korabeli magyarság emlékezetében.

2020-10-12 A magyar nyelvművelés első alakjai közül az egyik kiemelkedő személyiség Szarvas Gábor. Az MTA Nyelvtudományi Bizottságának megbízásából ő volt az egyik legrégebbi nyelvtudományi folyóiratunk, a Magyar Nyelvőr első főszerkesztője.

2020-10-08 Száz évvel ezelőtt, október 9-én született Halász Előd nyelvész, irodalomtörténész, filológus, germanista. Széles körű tudományos tevékenységének egyik legjelentősebb eleme a magyar–német lexikográfia területén végzett munkája.

2020-09-30 470 évvel ezelőtt, 1550-ben jelent meg Brassó nyomdájában a Katékhészisz című könyvecske. A mű szerzője a nyomda akkori vezetője, Valentin Wagner, aki alig egy esztendővel korábban vette át a nyomdát, elődje, a magyar könyvnyomtatás egyik legnagyobb hatású alakja, Johann Honter – Honterus János – halála után.

2020-09-27 Harminchárom évvel ezelőtt, 1987. szeptember 27-én sorsfordító pillanatok zajlottak Lakiteleken: a Lezsák Sándor házának udvarán felállított sátorban közel kétszáz értelmiségi gyűlt össze, hogy megvitassák a magyar nemzet jövőjét.

2020-09-25 „Anya, író, színésznő” – e három szóval írta le foglalkozását 1938-ban a Színházi Élet nevű művészeti szaklapnak adott interjújában Ignácz Rózsa, aki munkájával az igazságtalanul meghurcoltak, a számkivetettek, közöttük a csángók, a székelység és az erdélyi magyarság igazságáért állt ki.

2020-09-23 1936 áprilisában egy akkor már világhírű, külföldön élő magyar asszony huszonkét esztendei távollét után férjével, Henry Montague Barstow-val együtt Budapestre érkezett húsvétra. Ez az asszony az angol nyelvterület akkori legnagyobb sikerű írói között kivételes helyet foglalt el, s munkáit a világ minden nyelvére lefordították.

2020-09-21 1773. szeptember 21-én hirdette ki országaiban Mária Terézia XIV. Kelemen pápa Dominus ac Redemptor kezdetű bulláját, amely mintegy negyven évre oszlatta fel a jezsuita rendet. Fáy Dávid Alajos (1721–1767) atya a magyar rendtagok közül egyedüliként halt mártírhalált kilenc évi rabság után.