„Mi vitézül éltünk, vitézül meghaljunk, Egész az világnak evvel példát hagyjunk…”

MKI

Idén ünnepeljük a magyar-horvát közös múlt egyik legjelesebb alakjának, a költő, hadvezér és államférfi, Zrínyi Miklós születésének 400., halálának 356. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Magyarságkutató Intézet kerekasztal-beszélgetést szervezett a Zrínyi-kutatás két kiváló képviselőjével, Hausner Gábor alezredessel (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar), valamint Bene Sándor tanszékvezető egyetemi docenssel (Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar; Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet).

A beszélgetést Kanász Viktor, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának történész munkatársa vezeti. A beszélgetés során Zrínyi életét és munkásságát komplex módon, történelmi, irodalomtörténeti és hadtudományi szempontból is körbejárják, külön kitérve a főúr származására, családjára, itáliai utazására, írói tevékenységére, az 1663–1664-es eseményekre: elsősorban Zrínyiújvár ostromára és Zrínyi halálára, valamint örökségére.