Bethlen 100

MKI

Hamarosan...

Április 14.

Bethlen 100

„Ha összehasonlítjuk az ország állapotát abban az időpontban, amikor Bethlen a kormány élére állt, azzal az állapottal, amelyben az ország vezetését utódának átadta, akkor lehetetlen el nem ismerni államférfiúi munkásságának fényes eredményeit. Az új Magyarországnak ő volt igazi megszervezője. Helyreállította az állami tekintélyt belföldön, és tekintélyt szerzett az országnak külföldön is. Külpolitikai, gazdasági és belpolitika téren egyaránt új utakat nyitott meg a nemzet részére. Kiszabadította az országot elszigeteltségéből és barátokat szerzett részére. Kormányzása alatt az ország érezte, hogy valóban vezetik biztos, sehol kalandokba nem tévedő, egyenes vonalban. Vezetése alatt az ország jó darabot tett meg azon az úton, amelyen jövő céljai felé továbbhaladni vélt.” – Gratz Gusztáv