Vádló hadifogolysorsok

MKI

A Magyar Demokratában Ágoston Balázs tollából jelent meg könyvrecenzió a Magyarságkutató Intézet kiadványai sorában megjelent, Ecsettel a nyugati hadifogságban – Kiss Sándor naplója című kötetről.

"Maga a napló megrendítő bejegyzéseket tartalmaz, ezekből az 1945 tavaszi háborús összeomlásról, a nyugat felé tartó alakulatok felbomlásáról is képet kap az olvasó. „Április 14-én […] este hosszú menet után egy fenyőerdőben aludtunk. […] Nem sokat aludtam, mert fáztam. Tegnap tizennyolc kilométeres utat tettünk meg. Az osztrák földtulajdonos nagy lármát csapott, hogy az ő földjén telepedtünk meg. Ronda népség. […] Sehol nem adnak hajlékot nekünk. Országútra és szélére került bitangok lettünk. […] Beteg vagyok. Már este 38 °C volt a lázam. […] Éjjel szörnyű lázálmom volt. Megjelentél előttem, Iluskám és kicsi kisleányom, de szörnyű volt a kép. Mindketten vakon, tapogatózva jöttetek felém, ahogy hangosan kiáltottatok.”

Ahogy múlt az idő, úgy fogyott Kiss Sándor reménye: „Május 2. Iluskám, nem tudom, láttok-e engem még valaha. Én nem bízok semmiben sem. […] Napok vagy órák kérdése már, hogy fogságba kerülünk. Milyen fogságba, nem tudom. Elhurcolnak bennünket, hogy mi is lesz velünk, nem tudom, de nem is tudja senki.”

Kiss Sándor és bajtársai végül amerikai fogságba estek 1945. május 4-én a felső-ausztriai Wels városánál.

KS
Kiss Sándor

A recenzió további részleteit a Magyar Demokrata oldalán olvashatják.