"Tisztában kell lenni, hogy a magyar nyelv eredete és a magyar etnikum eredete közé nem tehetünk egyenlőségjelet..."

Pomozi Péterrel, Nyelvtörténeti Kutatóközpontunk igazgatójával közölt interjút a vasárnap.hu:

A magyar nyelv finnugor rokonsága újra meg újra felmerül. Ma mennyire állja meg a helyét ez az elmélet?

– A 19. századi történeti nyelvészetben létrejön a modern nyelvcsaládelmélet, melynek eredményeképpen megrajzolták a különböző nyelvcsaládokat, úgy, mintha azok egy családfa részei lennének. Akkoriban mindenki úgy vélte, hogy a nyelvek régmúltba való visszavetítésével megismerhető valamiféle ősnyelv, melynek azonosnak kell lennie a feltételezett ősnéppel. Ez a tézis sokáig tartotta magát, de mára egyértelművé vált, hogy alapvető tévedésekre épült.

A teljes interjút a vasárnap.hu oldalán érhetik el.

pomozi
Pomozi Péter