Hős vagy lázadó volt Koppány vezér?

MKI

A Magyar Nemzet könyvrecenziót írt a Magyarságkutató Intézet kiadványai sorában megjelent, Magyar Zoltán: Hős vagy lázadó? Koppány alakja a folklórban és a kultúrtörténetben című kötetéről.

"A honfoglaló Árpád nagyfejedelem leszármazottjaként számontartott Koppány vezér sokat emlegetett, ugyanakkor rejtélyes alakja a magyar államalapítás történetének. 

A magyar államalapítás korának históriájával kapcsolatban szinte közhelyszerű megállapítás, hogy az európai keresztény állam mellett a voksát letevő Szent István „kihívója” volt a hagyományos sztyeppei életmódot és a törzsi-nemzetségi állam- és társadalomszervezetet preferáló Koppány vezér, Somogyvárnak és környékének az birtokosa.

Az bizonyos, hogy felkelésének a leverése közvetlenül hozzájárult a keresztény magyar királyság létrejötte kezdeteihez, s az európai magyar állam megszilárdulásához és végső soron Szent István hatalmának a ­Kárpát-medence nagy részére való kiterjesztéséhez."

A recenzió további részleteit a Magyar Nemzet oldalán olvashatják.