A múzsa tragédiája – Feltárul Szendrey Júlia ismeretlen élete

MKI, Erdély.ma

Az Erdély.ma interjút közölt Szendrey Júliáról szóló könyvéről Raffay Andrea kutatónkkal:

...A Szendrey Júlia verseskötet most megjelent, második kiadásának egyik tanulmányában Szendrey Júlia verseiből vett példákkal bizonyítom, Szendrey Júliának a halállal elérhető boldogság és nyugalom kérdésével foglalkozó, erre a földi életre mintegy siralomvölgyként tekintő versei Bethlen Kata grófnő gondolataival egyértelmű hasonlóságot mutatnak, valamint, hogy Szendrey Júlia költészetének – főként Byron, Shelley és Keats alkotásaihoz hasonlóan – a világfájdalom egyik meghatározó gondolatköre, életműve ezáltal pedig több ponton köthető az angol romantika második nemzedékének költészetéhez is.

Kiemelt csoportot alkotnak Szendrey költészetén belül hazafias versei, melyekben az utókor elé nemzeti hőseinket példaként állítva a dicső magyar történelmi múltat énekli meg, eleveníti fel, mint például a Magyar gyermekek éneke: Zoltán fiamnak, a Zrinyi Ilona, a Magyar vagyok! című, vagy épp a [Csapj fől pajtás önkéntesnek…] kezdetű költeményei. Verseinek harmadik nagy csoportját a gyermekeivel, az anyaság örömével, az anya-gyermek közötti örök kötődéssel, az anyai szeretettel kapcsolatos darabok alkotják, ide tartoznak például a Három rózsabimbó, Az én kis leányom, Bölcső mellett, Attila fiam című versei.

Az interjú további részleteit az Erdély.ma oldalán olvashatják el.

raffay andrea
Raffay Andrea