Trianon előzményeiről a Kossuth Rádióban

MKI

Június 4-én a Kossuth Rádió "Az Este – A házigazda" című műsorában Babucs Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet kutatója Trianon külső és belső okairól beszélgetett Raffay Ernő történésszel a békediktátum aláírásnak 101. évfordulóján.

A belgrádi katonai konvenció kapcsán Intézetünk tudományos tanácsadója elmondta: Az 1918. október 13-án aláírt egyezményben Károlyi Mihály a területi integritásról, az ezeréves határokról mondott le. 

Szóba került a hadsereg leszerelése, a Székely Hadosztály, mint egyetlen intakt erő által vívott honvédő harcok, illetve Erdély szentéletű püspöke, Márton Áron is, aki a Hadosztály kötelékében fegyverrel a kezében védte a Hazát a betörő románok ellen.