Történeti Kutatóközpont

A Kutatóközpont küldetése

A Történeti Kutatóközpont küldetése a magyar nemzeti identitás történelmi korszakokon átívelő változásainak feltérképezése a nemzeti emlékezet olyan kérdésköreire fókuszálva, mint a magyarságtudat, nemzettudat, Hungarus-tudat, identitás, identitásválság, identitáspusztítás, identitásvesztés, identitásképzés, identitásteremtés.

A Kutatóközpont feladatai

A Történeti Kutatóközpont fő feladata, hogy interdiszciplináris kutatások során feltárja a magyarság évszázados kapcsolatrendszerének alakulását a többi európai nemzettel, vizsgálja a magyarság Európába történő integrálódásának történelmi folyamatát, történelmi perspektívába helyezve adjon választ az „Integráció vagy asszimiláció?” és a „Ki a magyar?” kérdésére.

A Kutatóközpont célkitűzései

A Történeti Kutatóközpont célkitűzése a Kárpát-medencei nemzeti identitás és nemzeti emlékezetpolitika történeti korokon átívelő intézményi, kutatási, forrásmódszertani, archiválási és prezentálási irányainak feltárása és a kutatások eredményeinek minél szélesebb körben történő publikálása. Különös tekintettel arra a tényre, hogy az emlékezetpolitika az elmúlt évtizedekben az európai és a magyar identitást is meghatározó közpolitikai kérdéssé vált, s ezáltal annak jelentősége is megnőtt. Ezért kerül fókuszba a régebbi és az újabb emlékezetpolitikai törekvések kutatása és kritikai szemléletű feldolgozása.

Célkitűzése továbbá annak vizsgálata és bemutatása, hogy a történelmi korszakokon átívelően miként alakult, változott meg és módosult a Kárpát-medencei magyarság identitása, milyen tényezők járultak hozzá identitásának pusztulásához és pusztításához, s milyen erőfeszítések árán vált képessé nemzeti identitásának megtalálására és identitásának újraépítésére.

Munkatársak