PÁPAI BULLA ABASÁRON – az újabb értékes lelet IX. Bonifác pápától érkezett a 14-15. században

Az abasári apátság részére küldött bizonyosan fontos pápai levélnek ólom függő-pecsétjét, azaz pápai bullát találtunk a feltárás során.

PÁPAI BULLA ABASÁRON – az újabb értékes lelet IX. Bonifác pápától érkezett a 14-15. században

Az abasári apátság részére küldött, bizonyosan fontos pápai levélnek ólom-függőpecsétjét, azaz pápai bullát találtunk a feltárás során. Talán nem meglepő, hogy a pápai bullát a szentélyben, az oltár és a szentélybe vezető lépcső között találták régészeink.

Az ólom-függőpecsétes pápai levelek Magyarországon nagyon ritka leletnek számítanak, főleg hiteles lelőhelyről. Az ilyen levelek tartalma általában birtokmegerősítések, búcsúk engedélyezése, új egyházi rendeletek voltak.

A pápák az egyházi központoknak küldtek egyházi rendeleteket, amelyeket később kihirdettek országosan is.

A pápai bullák alakja alig változott az évszázadok során. Előlapjára "BONIFATIUS" pápa neve és "PP VIIII" száma, hátoldalára a "SPASPE" (Szent Pál és Szent Péter rövidítése) felirat került. Tiszítás és restaurálás után a kereszt két oldalán az apostolok arcképe is láthatóvá válik.

Vatikáni levéltári kutatások alapján talán fellehető a pápai bulla másolati példánya, így tartalma megismerhető lenne.

A királyi leveleket általában viaszpecséttel látták el.

Ilyen pápai bullát a mai Bárdudvarnok határában egykor állt, 1252-ben alapított monostor, premontrei prépostság – a középkorban Kaposfőiként vagy Szentbenedekiként említett – feltárásakor találtak a Rippl-Rónai Megyei Hatáskörű Városi Múzeum kollégái.