Mai napon visszahoztuk az Aba nemzetség turulos, koronás címerével díszített sírkő hiteles másolatát

2020 októberében az abasári feltáráson előkerült egy szépen faragott XV. századi sírkő, az Aba Sámuel által 1042-ben alapított bencés apátság főtemplomának szentélyében, az oltár mellett.

A sírkövön az Aba nemzetség címere és gótikus körfelirat található, melyen az áll, hogy János fiai, Mihály és János nyugszanak a sírban. Ők nagy valószínűséggel az Aba nembeli Nánai Kompolt János fiaival azonosíthatók, akinek kegyuraságába tartozott a kolostor a XV. században.

A sírkövet tavaly kiemeltük és Egri Hunor kőrestaurátorhoz szállítottuk, aki szakszerűen restaurálta azt, illetve egy műkő másolatot készített róla, mely majd eredeti helyén, a templom szentélyében lesz elhelyezve. Ez a másolat került Abasárra, az Aba tér mellett a Múzeum u. 5 szám alatti gyógyszertár előtti parkba, mivel végleges-eredeti helyén még tart a feltárás. Addig is itt mindenki megtekintheti a másolatot, melyen a turulos, koronás Aba címer található.

Az Aba nemzetség turulos, koronás címerével díszített sírkő hiteles másolata

Az eredeti sírkő pedig a feltárás leletanyagát befogadó múzeumba, az Egri Dobó István Vármúzeumba került a kőtárba, hogy ne legyen kitéve többet az időjárás viszontagságainak és megmaradjon az utókor számára.