Vallástörténeti Kutatóközpont

A Kutatóközpont küldetése

A Vallástörténeti Kutatóközpont küldetése a Kárpát-medencei magyarság vallási hagyományvilágának és szellemi örökségének feltárása, tudományos vizsgálata, földolgozása, a magyarság történelme szempontjából releváns vallási történések, jelenségek kutatása, azok összefoglalása, valamint az eredmények publikálása és a szélesebb közvéleménnyel történő megismertetése.

A Kutatóközpont feladatai

A Vallástörténeti Kutatóközpont fő feladata, hogy egységes tudományfilozófiai koncepció alapján vizsgálja a vallás jelenségét a IX–X. századi magyar törzsszövetségtől kezdve a XXI. századi modern Magyarországig. További feladatának tekinti annak vizsgálatát, hogy milyen alakváltozatai voltak a vallásnak a magyarság történelmében, s ez milyen szerepet játszott és mennyiben járult hozzá a magyar nemzeti identitáshoz. A Kutatóközpont feladatának tekinti azt is, hogy dokumentálja a jelenkori magyarságnak a vallás szempontjából releváns történéseit, különös tekintettel az új vallási mozgalmakra.

A Kutatóközpont célkitűzései

A Vallástörténeti Kutatóközpont célkitűzése a magyar keresztény örökség kutatások fókuszába állítása úgy, hogy az mind az interkonfesszionalitást, mind a nemzetközi kitekintést egyaránt szolgálja vallástudományi szempontból. Középtávú célkitűzés továbbá a Magyar Vallástörténeti Enciklopédia online és nyomtatott formában történő létrehozása.