Fazakas Zoltán József: A nemzetiségi törvény tételei - A nemzetiségek igényei. Akkor és most, levonható tanulságok

FAZAKAS ZOLTÁN JÓZSEF (Károli Gáspár Református Egyetem, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet Tudományszervezési Főosztály) "A NEMZETISÉGI TÖRVÉNY TÉTELEI - A NEMZETISÉGEK IGÉNYEI. AKKOR ÉS MOST? LEVONHATÓ TANULSÁGOK" című előadásában ismertette a dualizmus időszakának fontosabb, nemzetiségeket érintő törvényeit, vizsgálva azt, hogy melyek azok a megállapításai erre vonatkozóan Mikónak, melyek ma is megállják helyüket, s melyek lehetnek azok, melyeket azóta meghaladt a történettudomány.