Sipos Imre, az Oktatási Hivatal elnökhelyettesének köszöntője

SIPOS IMRE, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese köszöntötte a Magyarságkutató Intézet MAGYARSÁGTUDOMÁNYI TÁRGYAK AZ ÚJ NATBAN ÉS A KET-BEN című tudományos konferenciáját. 
Elnökhelyettes úr köszönetét fejezte ki Intézetünk tankönyvfejlesztésben részt vevő kutatóinak, hangsúlyozva, hogy nagy szükség volt a Nemzeti alaptanterv megújítására, amely az Oktatási Hivatalba kerülő tartalom-, és tankönyvfejlesztés révén a NAT által előírt szellemiséget tudta kifejeztésre juttatni. 

"EGY NEMZET MEGMARADÁSÁNAK ALAPJA, DE FENNMARADÁSÁNAL, JÖVŐJÉNEK IS ZÁLOGA A KULTÚRÁJA, ANYANYELVE." - Magyarságtudományi tárgyak az új NAT-ban és a KET-ben címmel rendezett konferenciát a Magyarságkutató Intézet
A Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere fővédnöksége és Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökének védnöksége mellett zajló előadássorozat rávilágított: 
A közoktatásnak, az oktatás minőségének és milyenségének kiemelt szerepe van abban, hogy milyen tudással, milyen identitással, milyen nemzetképpel nő fel egy nemzedék.
A NAT 2020 hosszú cezúra után ismét középpontba állította a magyarságtudományi tárgyak oktatásának keretében az értékközvetítés és az identitásformálás szerepét. Ez a törekvés teljesen összhangban van a Magyarságkutató Intézet, mint tudományos kutatóintézmény küldetési nyilatkozatával, hiszen valljuk, hogy a legszenzációsabb társadalomtudományi felismerés is csak akkor kap igazi értelmet, ha azt megfelelő módon közvetítjük annak a közegnek, akiről ez szól. 
Ez pedig esetünkben elsősorban a Kárpát-medencei magyar közösség, a nyelvileg és kulturálisan határtalanított magyar nemzet. Melynek identitását megőrizni és megerősíteni szintén stratégiai kérdés.
Ez a határtalanítás, a nyelvi-kulturális identitás megerősítése része a NAT 2020-nak is, sőt, annak preambulumában is megjelenik. Éppen ezért nagy örömünkre szolgál, hogy az Oktatási Hivatal szakmai koordinálásával készülő, a NAT 2020 irányelveit követő új tankönyvcsaládok formálásában Intézetünk kutatói is részt vesznek.