Prof. Dr. Lakner Tamás: A magyarságtudat erősítésének lehetőségei az ének-zene tantárgyban

PROF. DR. LAKNER TAMÁS karnagy, egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem oktatója "A magyarságtudat erősítésének lehetőségei az ének-zene tantárgyban" című előadásában az ének-zenei nevelésnek a tanulók identitástudata kialakításában és a hazához, nemzethez való kötődés szempontjából betöltött szerepéről értekezett.