Pappné Gellényi Judit: Új szemlélet a történelem tankönyvekben

PAPPNÉ GELLÉNYI JUDIT, tananyagfejlesztő, az Oktatási Hivatal munkatársa "Új szemlélet a történelem tankönyvekben" című előadása a NAT a történelem, mint identitásképző tantárgy tekintetében megvalósuló tartalmi újításairól számolt be. 
Az új megközelítésben megjelenő Árpád-kor, a korábban háttérbe szorított történelmi szereplők (III. Béla) és helyszínek kiemelése, Muhr Ottmár I. világháborús huszártiszt és a limanowai halhatatlanok emléke, a Székely Hadosztály honvédő harcai és a Rongyos Gárda honmentő tevékenysége mind része annak az új szemléletnek, amelynek révén a felnövekvő nemzedék hazafias érzelemvilága, nemzetéhez való kötődése kialakulhat.