Bíró Csilla: Kettős elszigeteltségben. Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárja

BÍRÓ CSILLA, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója "Kettős elszigeteltségben. Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárja" címmel tartotta meg előadását Intézetünk MAGYAR KERESZTÉNY GONDOLKODÓK AZ ÁRPÁD-KORTÓL NAPJAINKIG című tudományos konferenciáján. 

Andreas Pannonius, a 15. századi magyar származású karthauzi szerzetes az 1460-as évek folyamán írta Énekek éneke-kommentárját (Expositio super Cantica canticorum). A szöveg befejezésére valószínűleg a ferrarai San Cristoforo karthauzi rendházban került sor. A kommentár egyetlen fennmaradt, nem autográf, 1505-ből származó kéziratát az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára őrzi. A 110 fólió terjedelmű kézirat, amelyet a szerző a Szeplőtelen Fogantatás tanának védelmére alkotott, számos pontján kapcsolódik a misztikus teológiai irodalomhoz. Lényeges elemei például a cselekvő és a szemlélődő életforma összehasonlítása, a passiómisztika körébe tartozó, Krisztus szenvedéseit felidéző memoria passionis-részletek megjelentetése vagy a felemelkedési misztika ismert költői képe, a hegy metafora. Az előadó az Énekek éneke-kommentár bemutatása mellett arra is kitért, hogy ez az európai viszonylatban is kiemelkedő minőségű munka miért maradhatott visszhang nélkül mind a saját, mind a későbbi korokban.