Nemzetmegtartó erőnk: anyanyelvünk és nyelvjárásaink

A Magyarságkutató Intézet szervezésében, az Anyanyelvápolók Szövetsége együttműködésével zajlott december 1-jén, (...)

(...) a III. Magyar nyelvjárások napja alkalmából A NYELVJÁRÁSOK KÉPE A NYELVTÖRTÉNETI KUTATÁSOKBAN ÉS A HELYI ÖRÖKSÉGBEN című nemzetközi tudományos konferencia. A rendezvény fővédnöke Dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a Tihanyi Bencés Apátság emeritus perjele, védnöke Dr. Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója volt.

A megnyitó beszédet Prof. Dr. Kásler Miklós, Intézetünk tiszteletbeli elnöke tartotta. Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnöke is üdvözölte a megjelenteket. Dr. Korzenszky Richárd, emeritus perjel fővédnöki üdvözletét Pomozi Péter tolmácsolta. 

A konferencia keretében négy országból 12 előadás hangzott el. A témák a nyelvjárás és nyelvtörténet, nyelvjárás és folklórhagyomány, nyelvjárás, irodalom és helyi örökség kapcsolatát ölelték fel. Külön szekció foglalkozott Kárpátalja történeti és aktuális nyelvi és nyelvjárási helyzetével. A konferencia szakmai résztvevői kiemelték, hogy a Kárpát-medencei magyar nyelvjárások nemcsak a nyelvtörténeti, folklór- és irodalmi kutatások szempontjából fontosak, hanem a Kárpát-medencei magyar nyelvi és kulturális kontinuitás szempontjából is.

A Magyarságkutató Intézet a tervek szerint jövőre is folytatja a már hagyományossá vált rendezvénysorozatot.