NÉMETH DÁNIEL: Nyelvjárási változások Fejér megyében. Egy átmeneti nyelvjárásterület néhány sajátossága

NÉMETH DÁNIEL (Debreceni Egyetem): Nyelvjárási változások Fejér megyében. Egy átmenetinyelvjárásterület néhány sajátossága

III. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK NAPJA - A nyelvjárások képe a nyelvtörténeti kutatásokban és a helyi örökségben című tudományos konferencia a Magyarságkutató Intézet szervezésében